DANH SÁCH DỊCH VỤ


ID Dịch vụ Giá trên 1000 Tối thiểu Tối đa

Facebook Like Facebook Like

164 👍 Like Việt trộn Cảm xúc 100,000 ₫ 100 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 - 𝟭𝟬𝟬 (Like + cảm xúc)
📋 Nội dung:
- Like + cảm xúc ngẫu nhiên nhiều loại (Tim, thương thương, haha, wow)
- Bảo hành 30 ngày

⌚Thời gian:
- Nhận đơn: từ 1 - 10 phút
- Thời gian hoàn thành trung bình từ 30 - 60 phút (tối đa trong 12h)

⛔ Lưu ý CẦN BIẾT:
- Mở công khai cho tất cả mọi người, mở hiển thị số lượng like.
- Khi đơn của bạn không chạy là nó đang có lỗi cài đặt hoặc copy sai link, vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ.

🔗Để lấy link post:
- Trên máy tính, bạn bấm vào phần thời gian của post, rồi copy link. Ở điện thoại bấm chia sẻ => sao chép đường dẫn (Không copy đường link của ảnh trong bài viết)
3 👍 Like Việt Tốt - Xịn 70,000 ₫ 100 1 000 000
💲 Giá: 𝟳.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 - 𝟭𝟬𝟬 𝗟𝗶𝗸𝗲
📋 Nội dung:
- Buff like xịn, tốt - Tài khoản Việt - chất lượng ổn định
- Độ tụt ít, bảo hành 30 ngày
- Tăng được tất cả các thể loại.

⌚Thời gian:
- Nhận đơn: từ 1 - 10 phút
- Thời gian hoàn thành trung bình từ 30 - 60 phút (tối đa trong 12h)

⛔ Lưu ý CẦN BIẾT:
- Mở công khai cho tất cả mọi người, mở hiển thị số lượng like.
- Khi đơn của bạn không chạy là nó đang có lỗi cài đặt hoặc copy sai link, vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ.

🔗Để lấy link post:
- Trên máy tính, bạn bấm vào phần thời gian của post, rồi copy link. Ở điện thoại bấm chia sẻ => sao chép đường dẫn (Không copy đường link của ảnh trong bài viết)
1 👍 Like Việt Rẻ - Chậm 39,000 ₫ 100 1 000 000
💲 Giá: 𝟯.𝟵𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 - 𝟭𝟬𝟬 𝗟𝗶𝗸𝗲
📋 Nội dung:
- Buff like rẻ, lên chậm
- Độ tụt nhất định khoảng 5-12% hoặc hơn tùy lúc Facebook quét.
- Không bảo hành
⛔ KHÔNG dùng được cho AVATAR, ẢNH BÌA, BÀI TRONG GROUP, bạn chọn các loại khác thì được

⌚Thời gian:
- Nhận đơn: từ 1 - 10 phút
- Thời gian hoàn thành trung bình từ 4-6h (tối đa trong 24h)

⛔ Lưu ý CẦN BIẾT:
- Mở công khai cho tất cả mọi người, mở hiển thị số lượng like.
- Khi đơn của bạn không chạy là nó đang có lỗi cài đặt hoặc copy sai link, vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ.

🔗Để lấy link post:
- Trên máy tính, bạn bấm vào phần thời gian của post, rồi copy link. Ở điện thoại bấm chia sẻ => sao chép đường dẫn (Không copy đường link của ảnh trong bài viết)
224 👍 Like Việt 3 bài gần nhất 60,000 ₫ 300 1 000 000
💲 Giá: 𝟲.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 - 𝟭𝟬𝟬 𝗟𝗶𝗸𝗲
📋 Nội dung:
- Số lượng like order sẽ được chia đều cho 3 post gần nhất
- Buff like xịn, tốt - Tài khoản Việt - chất lượng ổn định
- Độ tụt ít, bảo hành 30 ngày
- Tăng được tất cả các thể loại.

⌚Thời gian:
- Nhận đơn: từ 1 - 10 phút
- Thời gian hoàn thành trung bình từ 30 - 60 phút (tối đa trong 12h)

⛔ Lưu ý CẦN BIẾT:
- Mở công khai cho tất cả mọi người, mở hiển thị số lượng like.
- Khi đơn của bạn không chạy là nó đang có lỗi cài đặt hoặc copy sai link, vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ.

🔗Copy Link trang cá nhân/page muốn tăng like
225 👍 Like Việt 5 bài gần nhất 55,000 ₫ 500 1 000 000
💲 Giá: 𝟱.𝟱𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 - 𝟭𝟬𝟬 𝗟𝗶𝗸𝗲
📋 Nội dung:
- Số lượng like order sẽ được chia đều cho 5 post gần nhất
- Buff like xịn, tốt - Tài khoản Việt - chất lượng ổn định
- Độ tụt ít, bảo hành 30 ngày
- Tăng được tất cả các thể loại.

⌚Thời gian:
- Nhận đơn: từ 1 - 10 phút
- Thời gian hoàn thành trung bình từ 30 - 60 phút (tối đa trong 12h)

⛔ Lưu ý CẦN BIẾT:
- Mở công khai cho tất cả mọi người, mở hiển thị số lượng like.
- Khi đơn của bạn không chạy là nó đang có lỗi cài đặt hoặc copy sai link, vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ.

🔗Copy Link trang cá nhân/page muốn tăng like
226 👍 Like Việt 10 bài gần nhất 50,000 ₫ 1 000 1 000 000
💲 Giá: 𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 - 𝟭𝟬𝟬 𝗟𝗶𝗸𝗲
📋 Nội dung:
- Số lượng like order sẽ được chia đều cho 10 post gần nhất
- Buff like xịn, tốt - Tài khoản Việt - chất lượng ổn định
- Độ tụt ít, bảo hành 30 ngày
- Tăng được tất cả các thể loại.

⌚Thời gian:
- Nhận đơn: từ 1 - 10 phút
- Thời gian hoàn thành trung bình từ 30 - 60 phút (tối đa trong 12h)

⛔ Lưu ý CẦN BIẾT:
- Mở công khai cho tất cả mọi người, mở hiển thị số lượng like.
- Khi đơn của bạn không chạy là nó đang có lỗi cài đặt hoặc copy sai link, vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ.

🔗Copy Link trang cá nhân/page muốn tăng like
169 👍 Like Ngoại quốc 𝗥𝗮𝗻𝗱𝗼𝗺 quốc gia 109,000 ₫ 100 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟬.𝟵𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 - 𝟭𝟬𝟬 𝗟𝗶𝗸𝗲
📋 Nội dung:
- Độ tụt ít, thường lên dư like
- Không bảo hành

⌚Thời gian:
- Thời gian hoàn thành trung bình từ 4-6h (tối đa trong 24h)

⛔ Lưu ý CẦN BIẾT:
- Mở công khai cho tất cả mọi người, mở hiển thị số lượng like.
- Khi đơn của bạn không chạy là nó đang có lỗi cài đặt hoặc copy sai link, vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ.

🔗Để lấy link post:
- Trên máy tính, bạn bấm vào phần thời gian của post, rồi copy link. Ở điện thoại bấm chia sẻ => sao chép đường dẫn (Không copy đường link của ảnh trong bài viết)
165 👍 Like 𝗣𝗵𝗶𝗹𝗶𝗽𝗽𝗶𝗻𝗲𝘀 120,000 ₫ 100 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟮.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 - 𝟭𝟬𝟬 𝗟𝗶𝗸𝗲
📋 Nội dung:
- Độ tụt ít
- Không bảo hành

⌚Thời gian:
- Thời gian hoàn thành trung bình từ 4-6h (tối đa trong 24h)

⛔ Lưu ý CẦN BIẾT:
- Mở công khai cho tất cả mọi người, mở hiển thị số lượng like.
- Khi đơn của bạn không chạy là nó đang có lỗi cài đặt hoặc copy sai link, vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ.

🔗Để lấy link post:
- Trên máy tính, bạn bấm vào phần thời gian của post, rồi copy link. Ở điện thoại bấm chia sẻ => sao chép đường dẫn (Không copy đường link của ảnh trong bài viết)
166 👍 Like 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮 120,000 ₫ 100 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟮.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 - 𝟭𝟬𝟬 𝗟𝗶𝗸𝗲
📋 Nội dung:
- Độ tụt ít
- Không bảo hành

⌚Thời gian:
- Thời gian hoàn thành trung bình từ 4-6h (tối đa trong 24h)

⛔ Lưu ý CẦN BIẾT:
- Mở công khai cho tất cả mọi người, mở hiển thị số lượng like.
- Khi đơn của bạn không chạy là nó đang có lỗi cài đặt hoặc copy sai link, vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ.

🔗Để lấy link post:
- Trên máy tính, bạn bấm vào phần thời gian của post, rồi copy link. Ở điện thoại bấm chia sẻ => sao chép đường dẫn (Không copy đường link của ảnh trong bài viết)
167 👍 Like 𝗘𝗴𝘆𝗽𝘁 120,000 ₫ 100 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟮.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 - 𝟭𝟬𝟬 𝗟𝗶𝗸𝗲
📋 Nội dung:
- Độ tụt ít
- Không bảo hành

⌚Thời gian:
- Thời gian hoàn thành trung bình từ 4-6h (tối đa trong 24h)

⛔ Lưu ý CẦN BIẾT:
- Mở công khai cho tất cả mọi người, mở hiển thị số lượng like.
- Khi đơn của bạn không chạy là nó đang có lỗi cài đặt hoặc copy sai link, vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ.

🔗Để lấy link post:
- Trên máy tính, bạn bấm vào phần thời gian của post, rồi copy link. Ở điện thoại bấm chia sẻ => sao chép đường dẫn (Không copy đường link của ảnh trong bài viết)
168 👍 Like 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮 120,000 ₫ 100 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟮.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 - 𝟭𝟬𝟬 𝗟𝗶𝗸𝗲
📋 Nội dung:
- Độ tụt ít
- Không bảo hành

⌚Thời gian:
- Thời gian hoàn thành trung bình từ 4-6h (tối đa trong 24h)

⛔ Lưu ý CẦN BIẾT:
- Mở công khai cho tất cả mọi người, mở hiển thị số lượng like.
- Khi đơn của bạn không chạy là nó đang có lỗi cài đặt hoặc copy sai link, vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ.

🔗Để lấy link post:
- Trên máy tính, bạn bấm vào phần thời gian của post, rồi copy link. Ở điện thoại bấm chia sẻ => sao chép đường dẫn (Không copy đường link của ảnh trong bài viết)

Facebook Cảm Xúc Facebook Cảm Xúc

16 --- ⚡ Thả TYM bài viết 90,000 ₫ 50 100 000
💲 Giá: 𝟵.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 TYM
📋 Nội dung:
- Tài khoản Việt
- Thường lên ngay trong 30 - 60 phút, max delay 12h

⛔ Lưu ý CẦN BIẾT:
- Mở công khai cho tất cả mọi người, mở hiển thị số lượng like.
- Khi đơn của bạn không chạy là nó đang có lỗi cài đặt hoặc copy sai link, vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ.

🔗Để lấy link post:
- Trên máy tính, bạn bấm vào phần thời gian của post, rồi copy link. Ở điện thoại bấm chia sẻ => sao chép đường dẫn (Không copy đường link của ảnh trong bài viết)
17 --- ⚡ Thả HAHA bài viết 90,000 ₫ 50 100 000
💲 Giá: 𝟵.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 HAHA
📋 Nội dung:
- Tài khoản Việt
- Thường lên ngay trong 30 - 60 phút, max delay 12h

⛔ Lưu ý CẦN BIẾT:
- Mở công khai cho tất cả mọi người, mở hiển thị số lượng like.
- Khi đơn của bạn không chạy là nó đang có lỗi cài đặt hoặc copy sai link, vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ.

🔗Để lấy link post:
- Trên máy tính, bạn bấm vào phần thời gian của post, rồi copy link. Ở điện thoại bấm chia sẻ => sao chép đường dẫn (Không copy đường link của ảnh trong bài viết)
18 --- ⚡ Thả WOW bài viết 90,000 ₫ 50 100 000
💲 Giá: 𝟵.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 WOW
📋 Nội dung:
- Tài khoản Việt
- Thường lên ngay trong 30 - 60 phút, max delay 12h

⛔ Lưu ý CẦN BIẾT:
- Mở công khai cho tất cả mọi người, mở hiển thị số lượng like.
- Khi đơn của bạn không chạy là nó đang có lỗi cài đặt hoặc copy sai link, vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ.

🔗Để lấy link post:
- Trên máy tính, bạn bấm vào phần thời gian của post, rồi copy link. Ở điện thoại bấm chia sẻ => sao chép đường dẫn (Không copy đường link của ảnh trong bài viết)
19 --- ⚡ Thả BUỒN bài viết 90,000 ₫ 50 100 000
💲 Giá: 𝟵.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 BUỒN
📋 Nội dung:
- Tài khoản Việt
- Thường lên ngay trong 30 - 60 phút, max delay 12h

⛔ Lưu ý CẦN BIẾT:
- Mở công khai cho tất cả mọi người, mở hiển thị số lượng like.
- Khi đơn của bạn không chạy là nó đang có lỗi cài đặt hoặc copy sai link, vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ.

🔗Để lấy link post:
- Trên máy tính, bạn bấm vào phần thời gian của post, rồi copy link. Ở điện thoại bấm chia sẻ => sao chép đường dẫn (Không copy đường link của ảnh trong bài viết)
21 --- ⚡ Thả PHẪN NỘ bài viết 90,000 ₫ 50 100 000
💲 Giá: 𝟵.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 Phẫn Nộ
📋 Nội dung:
- Tài khoản Việt
- Thường lên ngay trong 30 - 60 phút, max delay 12h

⛔ Lưu ý CẦN BIẾT:
- Nghiêm cấm dùng dịch vụ phá hoại người khác
- Mở công khai cho tất cả mọi người, mở hiển thị số lượng like.
- Khi đơn của bạn không chạy là nó đang có lỗi cài đặt hoặc copy sai link, vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ.

🔗Để lấy link post:
- Trên máy tính, bạn bấm vào phần thời gian của post, rồi copy link. Ở điện thoại bấm chia sẻ => sao chép đường dẫn (Không copy đường link của ảnh trong bài viết)
20 --- ⚡ Thả THƯƠNG THƯƠNG bài viết 90,000 ₫ 50 100 000
💲 Giá: 𝟵.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 THƯƠNG THƯƠNG
📋 Nội dung:
- Tài khoản Việt
- Thường lên ngay trong 30 - 60 phút, max delay 12h

⛔ Lưu ý CẦN BIẾT:
- Mở công khai cho tất cả mọi người, mở hiển thị số lượng like.
- Khi đơn của bạn không chạy là nó đang có lỗi cài đặt hoặc copy sai link, vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ.

🔗Để lấy link post:
- Trên máy tính, bạn bấm vào phần thời gian của post, rồi copy link. Ở điện thoại bấm chia sẻ => sao chép đường dẫn (Không copy đường link của ảnh trong bài viết)

Facebook Follow Cá Nhân Facebook Follow Cá Nhân

147 ✨ Follow Việt lên liền 135,000 ₫ 500 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟯𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 - 𝟭.𝟬𝟬𝟬 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄
📋Nội dung:
- Tăng follow cá nhân tốc độ nhanh (5000 follow/ngày).
- Độ tụt cuối cùng: rất ít dưới 5%, có lên dư
- Bảo hành theo quý - 6 tháng (tham khảo phần bảo hành dịch vụ)

⚠️Lưu ý CẦN BIẾT:
- Không đổi tên/id/ trong lúc chạy đơn, không hoàn tiền khi cố tình vi phạm lỗi này.
- Các bạn vui lòng mở chế độ hiển thị follow trên trang cá nhân trước khi order để hiển thị số follow nhé.
- Khi đơn của bạn không chạy là nó đang có lỗi cài đặt hoặc copy sai link, vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ.
- Mục Link: Để đường dẫn trang cá nhân
119 ✨ Follow Việt tốt - lên nhanh 110,000 ₫ 500 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟭𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 - 𝟭.𝟬𝟬𝟬 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄
📋Nội dung:
- Tăng follow cá nhân, 100% Việt, không ảnh hưởng đến tương tác
- Độ tụt cuối cùng: rất ít dưới 5%
- Tốc độ 500 follow/ngày
- Thời gian bắt đầu 0-24h
- Bảo hành theo quý - 6 tháng (tham khảo phần bảo hành dịch vụ)

⚠️Lưu ý CẦN BIẾT:
- Không đổi tên/id/ trong lúc chạy đơn, không hoàn tiền khi cố tình vi phạm lỗi này.
- Các bạn vui lòng mở chế độ hiển thị follow trên trang cá nhân trước khi order để hiển thị số follow nhé.
- Khi đơn của bạn không chạy là nó đang có lỗi cài đặt hoặc copy sai link, vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ.
- Mục Link: Để đường dẫn trang cá nhân
231 ✨ Follow Việt thường 75,000 ₫ 1 000 1 000 000
💲 Giá: 𝟳𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 - 𝟭.𝟬𝟬𝟬 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄
📋Nội dung:
- Tăng follow cá nhân, 100% Việt, không ảnh hưởng đến tương tác
- Độ tụt cuối cùng: ~5-10%
- Tốc độ ~250 follow/ngày
- Thời gian bắt đầu 0-24h
- Bảo hành theo quý - 6 tháng (tham khảo phần bảo hành dịch vụ)

⚠️Lưu ý CẦN BIẾT:
- Không đổi tên/id/ trong lúc chạy đơn, không hoàn tiền khi cố tình vi phạm lỗi này.
- Các bạn vui lòng mở chế độ hiển thị follow trên trang cá nhân trước khi order để hiển thị số follow nhé.
- Khi đơn của bạn không chạy là nó đang có lỗi cài đặt hoặc copy sai link, vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ.
- Mục Link: Để đường dẫn trang cá nhân
179 ✨ Follow Ngoại Quốc - Random quốc gia 115,000 ₫ 500 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟭𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 - 𝟭.𝟬𝟬𝟬 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄
📋Nội dung:
- Tăng follow cá nhân, 100% Việt, không ảnh hưởng đến tương tác
- Độ tụt chưa xác định, không bảo hành
- Tốc độ 250-500 follow/ngày
- Thời gian bắt đầu 0-24h

⚠️Lưu ý CẦN BIẾT:
- Không đổi tên/id/ trong lúc chạy đơn, không hoàn tiền khi cố tình vi phạm lỗi này.
- Các bạn vui lòng mở chế độ hiển thị follow trên trang cá nhân trước khi order để hiển thị số follow nhé.
- Khi đơn của bạn không chạy là nó đang có lỗi cài đặt hoặc copy sai link, vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ.
- Mục Link: Để đường dẫn trang cá nhân

Facebook Page Facebook Page

8 ☄️ Likepage + Followpage BEST SELLER 150,000 ₫ 500 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 - 𝟭𝟬𝟬 𝗟𝗶𝗸𝗲 + 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗣𝗮𝗴𝗲
⌚ Thời gian nhận đơn < 10 phút
📋 Nội dung:
- Like + follow Page 100% tài khoản Việt, nguồn sạch, không ảnh hưởng đến Page.
- Tốc độ thực hiện: sever đang chạy nhanh.
- Độ tụt thấp khoảng 2 - 5%
- Bảo hành: 3 tháng (tham khảo phần bảo hành dịch vụ)

⚠️Lưu ý CẦN BIẾT:
- Không đổi tên/id/ trong lúc chạy đơn, không hoàn tiền khi cố tình vi phạm lỗi này.
- Link page có dạng: https://www.facebook.com/XXXXXXXX
- Trước khi chạy, chúng tôi sẽ check tổng quát Page của bạn để đảm bảo hiệu quả
- Like Page sẽ lên từ từ để không bị quét, mọi người đừng vội nhé
180 ☄️ Likepage + Followpage SUPPER FAST 115,000 ₫ 500 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟭.𝟱𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 - 𝟭𝟬𝟬 𝗟𝗶𝗸𝗲 + 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗣𝗮𝗴𝗲
⌚ Thời gian nhận đơn < 10 phút
📋 Nội dung:
- Like + follow Page 100% tài khoản Việt, nguồn sạch, không ảnh hưởng đến Page.
- Tốc độ thực hiện: ĐANG NHANH, KHUYÊN DÙNG
- Độ tụt thấp khoảng 3 - 6%
- Bảo hành: 1 tháng (tham khảo phần bảo hành dịch vụ)

⚠️Lưu ý CẦN BIẾT:
- Không đổi tên/id/ trong lúc chạy đơn, không hoàn tiền khi cố tình vi phạm lỗi này.
- Link page có dạng: https://www.facebook.com/XXXXXXXX
- Trước khi chạy, chúng tôi sẽ check tổng quát Page của bạn để đảm bảo hiệu quả
- Like Page sẽ lên từ từ để không bị quét, mọi người đừng vội nhé
6 ☄️ Likepage + Followpage TỐT 100,000 ₫ 500 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 - 𝟭𝟬𝟬 𝗟𝗶𝗸𝗲 + 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗣𝗮𝗴𝗲
⌚ Thời gian nhận đơn < 10 phút
📋 Nội dung:
- Like + follow Page 100% tài khoản Việt, nguồn sạch, không ảnh hưởng đến Page.
- Tốc độ thực hiện: CHẬM
- Độ tụt thấp khoảng 3 - 6%
- Bảo hành: 1 tháng (tham khảo phần bảo hành dịch vụ)

⚠️Lưu ý CẦN BIẾT:
- Không đổi tên/id/ trong lúc chạy đơn, không hoàn tiền khi cố tình vi phạm lỗi này.
- Link page có dạng: https://www.facebook.com/XXXXXXXX
- Trước khi chạy, chúng tôi sẽ check tổng quát Page của bạn để đảm bảo hiệu quả
- Like Page sẽ lên từ từ để không bị quét, mọi người đừng vội nhé
127 ☄️ Likepage + Followpage - Ngoại quốc 105,000 ₫ 1 000 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟬.𝟱𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 - 𝟭𝟬𝟬 𝗟𝗶𝗸𝗲 + 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗣𝗮𝗴𝗲
📋 Nội dung:
- Like + follow Page tài khoản Ngoại quốc, random quốc gia
- Tài khoản người dùng thật : clone, tỷ lệ khoảng 80:20
- Nguồn từ các site nước ngoài
- Độ tụt nhất định ~ 5-7% hoặc nhiều hơn khi Facebook quét
- Tốc độ trung bình từ 1-3 ngày
- Bảo hành theo quý - 6 tháng (tham khảo phần bảo hành dịch vụ)
⌚ Thời gian nhận đơn 60 phút

⚠️Lưu ý CẦN BIẾT:
- Không đổi tên/id/ trong lúc chạy đơn, không hoàn tiền khi cố tình vi phạm lỗi này.
- Link page có dạng: https://www.facebook.com/XXXXXXXX
- Trước khi chạy, chúng tôi sẽ check tổng quát Page của bạn để đảm bảo hiệu quả
- Like Page sẽ lên từ từ để không bị quét, mọi người đừng vội nhé

Facebook Reel Video 🔥🔥🔥 Facebook Reel Video 🔥🔥🔥

219 👍 Tăng Like cho Reel Video 80,000 ₫ 100 100 000
💲 Giá: 𝟴.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 - 𝟭𝟬𝟬 Like
⌚Thời gian:
- Hoàn thành trong 24h. (Qua 24h không done thì hãy liên hệ)
- Bảo hành 7 ngày

⛔ Lưu ý CẦN BIẾT:
- Mở công khai tài khoản Facebook
- Link chuẩn có dạng:
https://www.facebook.com/yourname/videos/634237324234/
220 👍 Tăng Like cho Reel Video - Sever 2 95,000 ₫ 100 100 000
💲 Giá: 𝟵.𝟱𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 - 𝟭𝟬𝟬 Like (có bonus dư)
⌚Thời gian:
- Hoàn thành trong 24h. (Qua 24h không done thì hãy liên hệ)
- Bảo hành 14 ngày

⛔ Lưu ý CẦN BIẾT:
- Mở công khai tài khoản Facebook
- Link chuẩn có dạng:
https://www.facebook.com/yourname/videos/634237324234/
221 👍 Tăng View cho Reel Video 49,000 ₫ 1 000 100 000
💲 Giá: 𝟰𝟵.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 - 𝟭𝟬𝟬𝟬 View
⌚Thời gian:
- Hoàn thành trong 24h. (Qua 24h không done thì hãy liên hệ)
- Bảo hành 7 ngày

⛔ Lưu ý CẦN BIẾT:
- Mở công khai tài khoản Facebook
- Link chuẩn có dạng:
https://www.facebook.com/yourname/videos/634237324234/
222 👍 Tăng View cho Reel Video - Sever 2 52,500 ₫ 1 000 100 000
💲 Giá: 𝟱𝟮.𝟱𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 - 𝟭𝟬𝟬𝟬 View (có bonus + nhanh)
⌚Thời gian:
- Hoàn thành trong 24h. (Qua 24h không done thì hãy liên hệ)
- Bảo hành 14 ngày

⛔ Lưu ý CẦN BIẾT:
- Mở công khai tài khoản Facebook
- Link chuẩn có dạng:
https://www.facebook.com/yourname/videos/634237324234/

Facebook Comment Facebook Comment

11 ✍️ Comment tự động lên 1 lần - min 20 cmt 1,255,000 ₫ 20 100 000
💲 Giá: 𝟭.𝟮𝟱𝟱 𝗩𝗡𝗗/𝗰𝗺𝘁 - 𝗠𝗶𝗻 𝟮𝟬
📋 Nội dung:
- Comment nội dung theo yêu cầu, tài khoản Việt
- Comment lên 1 lần - có thể lên thiếu/trùng 1-2 comment
- Không dùng cho Group, cố tình cài sẽ không hoàn tiền

🕐 Thời gian:
- Nhận đơn: ~5 phút
- Hoàn thành 3-4h (tối đa 12h)

⛔ Lưu ý:
- Không seeding các cmt tiêu cực, gây ảnh hưởng đến người khác, chống phá, đồi trụy, vi phạm pháp luật...
- Điền link bài cần tăng cmt vào khung
- Phần cmt thì mỗi cmt sẽ viết 1 dòng, không dùng các ký tự đặc biệt, ví dụ:
áo đẹp quá ạ
vip quá anh ơi
ib em ạ
- 3 dòng như vậy thì được tính là 3 cmt bạn nhé
- Mỗi Cmt sẽ là một tài khoản facebook khác nhau
143 ✍️ Comment thủ công cách time - min 10 cmt 2,500,000 ₫ 10 100 000
💲 Giá: 𝟮.𝟱𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝗰𝗺𝘁 - MIN 10
📋 Nội dung:
- Comment chất lượng theo yêu cầu, tài khoản Việt, có avatar như người dùng thật.
- Hệ thống chạy không tụt

🕐 Thời gian:
- Nhận đơn: ~5 phút
- Hoàn thành 2-3h (tối đa 12h)

⛔ Lưu ý:
- Không seeding các cmt tiêu cực, gây ảnh hưởng đến người khác, chống phá, đồi trụy, vi phạm pháp luật...
- Điền link bài cần tăng cmt vào khung
- Phần cmt thì mỗi cmt sẽ viết 1 dòng, không dùng các ký tự đặc biệt, ví dụ:
áo đẹp quá ạ
vip quá anh ơi
ib em ạ
- 3 dòng như vậy thì được tính là 3 cmt bạn nhé
- Mỗi Cmt sẽ là một tài khoản facebook khác nhau
170 ✍️ Comment trong group công khai 2,500,000 ₫ 10 100 000
💲 Giá: 𝟮.𝟱𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝗰𝗺𝘁 - MIN 10
📋 Nội dung:
- Comment chất lượng theo yêu cầu, tài khoản Việt, có avatar như người dùng thật.
- Hệ thống chạy không tụt
- Chỉ áp dụng cho Group công khai, cố tình cài khác sẽ không hoàn tiền.

🕐 Thời gian:
- Nhận đơn: ~5 phút
- Hoàn thành 2-3h (tối đa 12h)

⛔ Lưu ý:
- Group phải thuộc dạng tự do comment thì mới thực hiện được.
- Không seeding các cmt tiêu cực, gây ảnh hưởng đến người khác, chống phá, đồi trụy, vi phạm pháp luật...
- Điền link bài cần tăng cmt vào khung
- Phần cmt thì mỗi cmt sẽ viết 1 dòng, không dùng các ký tự đặc biệt, ví dụ:
áo đẹp quá ạ
vip quá anh ơi
ib em ạ
- 3 dòng như vậy thì được tính là 3 cmt bạn nhé
- Mỗi Cmt sẽ là một tài khoản facebook khác nhau
13 ✍️ Comment trên Livestream 2,700,000 ₫ 10 100 000
💲 Giá: 𝟮.𝟳𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝗰𝗺𝘁
📋 Nội dung: Cmt trên livestream giúp tăng độ uy tín khi bán hàng online
- Nên soạn kịch bản tin nhắn trước
- Số lượng không cần nhập, bạn chỉ cần nhập mỗi dòng 1 comment, hệ thống sẽ tự đếm

⛔ Lưu ý:
- Phần link, mọi người điền link video đang livestream
- Phần cmt thì viết mỗi dòng 1 cmt nhé
áo đẹp quá ạ
vip quá anh ơi
ib em ạ
- 3 dòng như vậy thì được tính là 3 cmt bạn nhé
- Mỗi Cmt sẽ là một tài khoản facebook khác nhau

🕐 Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
- Nên báo trước với admin để được support tốt nhất
24 --- ⚡ Thả LIKE comment 150,000 ₫ 50 100 000
💲 Giá: 𝟭𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 𝗹𝗶𝗸𝗲 𝗖𝗠𝗧
📋 Nội dung:
- Dành cho ông bà nào thích lên TOP COMMENT hoặc chơi các mini game bắt like comment nhiều
⌚ Thời gian:
- Nhận đơn: 1-5 phút
- Hoàn thành đơn trung bình trong 1-3h
⚠️ Lưu ý:
- Độ tụt cuối cùng: 5 - 10%
- Để copy link chứa bình luận, nhấp chuột phải vào thời gian của bình luận và sao chép liên kết. Liên kết có chứa "comment_id=" là liên kết đúng.
- Link ví dụ: https://www.facebook.com/tran.thanh.ne/posts/331066998383576?comment_id=334674518022824
--------
❗ Các bạn nhớ để ý làm lấy đúng link, copy sai link hệ thống sẽ tự trì hoãn làm làm chậm đơn hàng của bạn.
171 --- ⚡ Thả TYM comment 150,000 ₫ 50 100 000
💲 Giá: 𝟭𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 Tim
📋 Nội dung:
- Dành cho ông bà nào thích lên TOP COMMENT hoặc chơi các mini game bắt like comment nhiều
⌚ Thời gian:
- Nhận đơn: 1-5 phút
- Hoàn thành đơn trung bình trong 1-3h
⚠️ Lưu ý:
- Độ tụt cuối cùng: 5 - 10%
- Để copy link chứa bình luận, nhấp chuột phải vào thời gian của bình luận và sao chép liên kết. Liên kết có chứa "comment_id=" là liên kết đúng.
- Link ví dụ: https://www.facebook.com/tran.thanh.ne/posts/331066998383576?comment_id=334674518022824
--------
❗ Các bạn nhớ để ý làm lấy đúng link, copy sai link hệ thống sẽ tự trì hoãn làm làm chậm đơn hàng của bạn.
172 --- ⚡ Thả HAHA comment 150,000 ₫ 50 100 000
💲 Giá: 𝟭𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 Haha
📋 Nội dung:
- Dành cho ông bà nào thích lên TOP COMMENT hoặc chơi các mini game bắt like comment nhiều
⌚ Thời gian:
- Nhận đơn: 1-5 phút
- Hoàn thành đơn trung bình trong 1-3h
⚠️ Lưu ý:
- Độ tụt cuối cùng: 5 - 10%
- Để copy link chứa bình luận, nhấp chuột phải vào thời gian của bình luận và sao chép liên kết. Liên kết có chứa "comment_id=" là liên kết đúng.
- Link ví dụ: https://www.facebook.com/tran.thanh.ne/posts/331066998383576?comment_id=334674518022824
--------
❗ Các bạn nhớ để ý làm lấy đúng link, copy sai link hệ thống sẽ tự trì hoãn làm làm chậm đơn hàng của bạn.
173 --- ⚡ Thả WOW comment 150,000 ₫ 50 100 000
💲 Giá: 𝟭𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 Wow
📋 Nội dung:
- Dành cho ông bà nào thích lên TOP COMMENT hoặc chơi các mini game bắt like comment nhiều
⌚ Thời gian:
- Nhận đơn: 1-5 phút
- Hoàn thành đơn trung bình trong 1-3h
⚠️ Lưu ý:
- Độ tụt cuối cùng: 5 - 10%
- Để copy link chứa bình luận, nhấp chuột phải vào thời gian của bình luận và sao chép liên kết. Liên kết có chứa "comment_id=" là liên kết đúng.
- Link ví dụ: https://www.facebook.com/tran.thanh.ne/posts/331066998383576?comment_id=334674518022824
--------
❗ Các bạn nhớ để ý làm lấy đúng link, copy sai link hệ thống sẽ tự trì hoãn làm làm chậm đơn hàng của bạn.
174 --- ⚡ Thả BUỒN comment 150,000 ₫ 50 100 000
💲 Giá: 𝟭𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 Buồn
📋 Nội dung:
- Dành cho ông bà nào thích lên TOP COMMENT hoặc chơi các mini game bắt like comment nhiều
⌚ Thời gian:
- Nhận đơn: 1-5 phút
- Hoàn thành đơn trung bình trong 1-3h
⚠️ Lưu ý:
- Độ tụt cuối cùng: 5 - 10%
- Để copy link chứa bình luận, nhấp chuột phải vào thời gian của bình luận và sao chép liên kết. Liên kết có chứa "comment_id=" là liên kết đúng.
- Link ví dụ: https://www.facebook.com/tran.thanh.ne/posts/331066998383576?comment_id=334674518022824
--------
❗ Các bạn nhớ để ý làm lấy đúng link, copy sai link hệ thống sẽ tự trì hoãn làm làm chậm đơn hàng của bạn.
175 --- ⚡ Thả PHẪN NỘ comment 150,000 ₫ 50 100 000
💲 Giá: 𝟭𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 Phẫn nộ
📋 Nội dung:
- Dành cho ông bà nào thích lên TOP COMMENT hoặc chơi các mini game bắt like comment nhiều
⌚ Thời gian:
- Nhận đơn: 1-5 phút
- Hoàn thành đơn trung bình trong 1-3h
⚠️ Lưu ý:
- Độ tụt cuối cùng: 5 - 10%
- Để copy link chứa bình luận, nhấp chuột phải vào thời gian của bình luận và sao chép liên kết. Liên kết có chứa "comment_id=" là liên kết đúng.
- Link ví dụ: https://www.facebook.com/tran.thanh.ne/posts/331066998383576?comment_id=334674518022824
--------
❗ Các bạn nhớ để ý làm lấy đúng link, copy sai link hệ thống sẽ tự trì hoãn làm làm chậm đơn hàng của bạn.
176 --- ⚡ Thả THƯƠNG THƯƠNG comment 150,000 ₫ 50 100 000
💲 Giá: 𝟭𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 Thương thương
📋 Nội dung:
- Dành cho ông bà nào thích lên TOP COMMENT hoặc chơi các mini game bắt like comment nhiều
⌚ Thời gian:
- Nhận đơn: 1-5 phút
- Hoàn thành đơn trung bình trong 1-3h
⚠️ Lưu ý:
- Độ tụt cuối cùng: 5 - 10%
- Để copy link chứa bình luận, nhấp chuột phải vào thời gian của bình luận và sao chép liên kết. Liên kết có chứa "comment_id=" là liên kết đúng.
- Link ví dụ: https://www.facebook.com/tran.thanh.ne/posts/331066998383576?comment_id=334674518022824
--------
❗ Các bạn nhớ để ý làm lấy đúng link, copy sai link hệ thống sẽ tự trì hoãn làm làm chậm đơn hàng của bạn.

Facebook Share Facebook Share

14 🔹 Tăng SHARE ảo - hiện số lượng 100,000 ₫ 100 100 000
💲 Giá: 𝟭𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 - 𝟭𝟬𝟬 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘
📋 Nội dung:
- Share bài viết siêu rẻ, Share ảo, chỉ hiện chỉ số trên bài viết, không hiện đối tượng share.
- Không tụt.
- Chỉ áp dụng cho bài post, ảnh. Không áp dụng cho video, live.

⌚ Thời gian:
- Nhận đơn: 1-5 phút
- Hoàn thành đơn trung bình trong 1-3h

⚠️ Lưu ý:
- Chú ý copy đúng link bài viết nhé các bạn
- Không áp dụng với bài Share lại bài Share của người khác
---
🔗Để lấy link post: Trên máy tính, bạn bấm vào phần thời gian của post, rồi copy link. Ở điện thoại bấm chia sẻ => sao chép đường dẫn (Không copy đường link của ảnh trong bài viết)
233 🔹 Tăng SHARE ảo - hiện số lượng (Video/ live) 130,000 ₫ 100 100 000
💲 Giá: 13.000 𝗩𝗡𝗗 - 𝟭𝟬𝟬 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘
📋 Nội dung:
- Share bài viết siêu rẻ, Share ảo, chỉ hiện chỉ số trên bài viết, không hiện đối tượng share.
- Không tụt.
- Áp dụng cho tất cả bao gồm bài viết và video

⌚ Thời gian:
- Nhận đơn: 1-5 phút
- Hoàn thành đơn trung bình trong 1-3h

⚠️ Lưu ý:
- Chú ý copy đúng link bài viết nhé các bạn
- Không áp dụng với bài Share lại bài Share của người khác
---
🔗Để lấy link post: Trên máy tính, bạn bấm vào phần thời gian của post, rồi copy link. Ở điện thoại bấm chia sẻ => sao chép đường dẫn (Không copy đường link của ảnh trong bài viết)
142 🔹 Tăng SHARE trên trang các nhân 700,000 ₫ 10 5 000
💲 Giá: 𝟳𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘
📋 Nội dung:
- Tài khoản Việt share trên trang cá nhân không có nội dung
- Hiện 95% lượt share

⌚ Thời gian:
- Nhận đơn: 1-5 phút
- Hoàn thành đơn trung bình trong 1-3h

⚠️ Lưu ý:
- Chú ý copy đúng link bài viết nhé các bạn
- Không áp dụng với bài Share lại bài Share của người khác
---
🔗Để lấy link post: Trên máy tính, bạn bấm vào phần thời gian của post, rồi copy link. Ở điện thoại bấm chia sẻ => sao chép đường dẫn (Không copy đường link của ảnh trong bài viết)
148 🔹 Tăng SHARE kèm nội dung/hastag 1,200,000 ₫ 10 5 000
💲 Giá: 𝟭.𝟮𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘
📋 Nội dung:
- Tài khoản Việt share trên trang cá nhân
- Có kèm nội dung, 𝗛𝗮𝘀𝗵𝘁𝗮𝗴 tùy ý
- Hiện 100% đối tượng share
- Phù hợp cho các bạn thi tương tác, share cộng điểm

⌚ Thời gian:
- Nhận đơn: 1-5 phút
- Hoàn thành đơn trung bình trong 1-3h

⚠️ Lưu ý:
- Chú ý copy đúng link bài viết cần share nhé
- Điền nội dung/Hashtag cần đi kèm với bài share vào khung bên dưới. Mỗi nội dung là 1 hàng, khi Enter xuống hàng sẽ được tính là 1 lượt share. Hệ thống tự động tính tiền dựa trên số lượng share. Cột số lượng sẽ tự cập nhật.
- Nội dung Share phải phù hợp với tiêu chuẩn và đạo đức cộng đồng, nghiêm cấm vi phạm pháp luật, mọi trường hợp vi phạm sẽ bị khóa vĩnh viễn.
- Không áp dụng với bài Share lại bài Share của người khác
---
🔗Để lấy link post: Trên máy tính, bạn bấm vào phần thời gian của post, rồi copy link. Ở điện thoại bấm chia sẻ => sao chép đường dẫn (Không copy đường link của ảnh trong bài viết)
141 🔹 Tăng SHARE vào các group ngẫu nhiên 800,000 ₫ 100 5 000
💲 Giá: 𝟴𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘
📋 Nội dung:
- Tài khoản Việt share vào các group, tỷ lệ hiện từ 90-95%
- Group công khai ngẫu nhiên, có tỷ lệ người thật nhất định
- Mọi người nên TEST thử trước để trải nghiệm

⌚ Thời gian:
- Nhận đơn: 1-5 phút
- Hoàn thành đơn trung bình trong 1-3h

⚠️ Lưu ý:
- Chú ý copy đúng link bài viết nhé các bạn
- Không áp dụng với bài Share lại bài Share của người khác
---
🔗Để lấy link post: Trên máy tính, bạn bấm vào phần thời gian của post, rồi copy link. Ở điện thoại bấm chia sẻ => sao chép đường dẫn (Không copy đường link của ảnh trong bài viết)"
177 🔹 Tăng SHARE Livestream vào group ngẫu nhiên 800,000 ₫ 50 5 000
💲 Giá: 𝟴𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘
📋 Nội dung:
- Tài khoản Việt share vào các group, tỷ lệ hiện từ 90-95%
- Group công khai ngẫu nhiên, có tỷ lệ người thật nhất định
- Mọi người nên TEST thử trước để trải nghiệm

⌚ Thời gian:
- Nhận đơn: 1-5 phút
- Liên hệ admin ngay khi làm đơn để được support nhanh chóng

⚠️ Lưu ý:
- Chú ý copy đúng link bài viết nhé các bạn
- Không áp dụng với bài Share lại bài Share của người khác
---
🔗Để lấy link post: Trên máy tính, bạn bấm vào phần thời gian của post, rồi copy link. Ở điện thoại bấm chia sẻ => sao chép đường dẫn (Không copy đường link của ảnh trong bài viết)"

Facebook View Video | Story Facebook View Video | Story

25 🎬 Tăng lượt xem VIDEO 35,000 ₫ 500 100 000
💲 Giá: 𝟯.𝟱𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 𝗩𝗶𝗲𝘄
📋 Nội dung: Tăng độ VIRAL cho video, tăng độ uy tín
🕐 Thời gian
+ Nhận đơn: 15 - 30 phút
+ Hoàn thành: 24h

⚠️ Lưu ý: Bạn vui lòng copy đúng link của video nhé
- Để copy link bài viết bạn vui lòng nhấp vào phần thời gian của bài viết đó, rồi copy đường link lại
- Đường link đúng sẽ có dạng : https://www.facebook.com/@username/videos/899731547471851
26 🎬 Tăng view STORY 28,000 ₫ 500 100 000
💲 Giá: 𝟮.𝟴𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 𝗩𝗶𝗲𝘄 𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆
📋 Nội dung: Thu hút mọi người nhiều bởi lượt xem Story nhiều
-Nếu facebook bị quét đột ngột tốc độ có thể chậm tắc đột ngột dẫn đến việc mua sẽ lên cực chậm , hãy test ít trước vì tốc độ có thể thay đổi hàng ngày
-Tốc độ có thể chậm đến rất chậm tùy thời điểm , vui lòng mua test 1 ít trước để tránh việc story quá 24h vẫn chưa lên đủ !
- Tốc độ view có thể chậm bất chợt, vui lòng test 100 trước để tránh mua nhiều mà lên ko kịp (vì story chỉ hiện trong 24h)
* Nếu mua sl nhiều > mà story bị ẩn mất > thì web vẫn sẽ chạy tiếp vào link đã mua ( tuy nhiên chạy cũng không lên dc view nữa vì story đã bị fb ẩn )
🕐 Thời gian bắt đầu 5-10p, cập nhật sau 2-3h
⛔ Chỉ nhận complain khi có ảnh chụp trước và sau dịch vụ

Facebook Member Group Facebook Member Group

9 👥 Tăng member group RIÊNG TƯ/KÍN 119,000 ₫ 1 000 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟭𝟵.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 - 𝟭𝟬𝟬𝟬 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿
📋 Nội dung:
- Buff thành viên cho nhóm Riêng tư - Group kín
- Tài khoản Việt, tỷ lệ có avatar >80%
- Hiện tại không tụt, cập nhật đến tháng 3/2021
- Bảo hành theo quý - 6 tháng

🕐 Thời gian:
- Nhận đơn ~ 30 phút
- Hoàn thành 24h/1000 member

⚠️Lưu ý CẦN BIẾT:
- Bật cho thành viên vào không cần kiểm duyệt
- Tắt câu hỏi vào group (nếu có)
- Không đổi tên/id nhóm trong lúc chạy đơn, cố tình vi phạm sẽ không hoàn tiền
10 👥 Tăng member group CÔNG KHAI 69,000 ₫ 1 000 1 000 000
💲 Giá: 𝟲𝟵.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 - 𝟭𝟬𝟬𝟬 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿
📋 Nội dung:
- Buff thành viên cho nhóm Công khai hoặc nhóm Beta
- Tài khoản Việt/clone ngẫu nhiên
- Hiện tại không tụt, cập nhật đến tháng 3/2021
- Bảo hành 6 tháng

🕐 Thời gian:
- Nhận đơn ~ 30 phút
- Hoàn thành 24h/1000 member

⚠️Lưu ý CẦN BIẾT:
- Bật cho thành viên vào không cần kiểm duyệt
- Tắt câu hỏi vào group (nếu có)
- Không đổi tên/id nhóm trong lúc chạy đơn, cố tình vi phạm sẽ không hoàn tiền
178 👥 Tăng member NGOẠI QUỐC 82,000 ₫ 1 000 1 000 000
💲 Giá: 𝟴𝟮.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 - 𝟭𝟬𝟬𝟬 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿
📋 Nội dung:
- Buff thành viên cho nhóm Công khai hoặc nhóm Beta
- Tài khoản Clone Ngoại quốc, random quốc gia
- Hiện tại không tụt, cập nhật đến tháng 3/2021
- Bảo hành theo quý - 6 tháng

🕐 Thời gian:
- Nhận đơn ~ 30 phút
- Hoàn thành 24h/1000 member

⚠️Lưu ý CẦN BIẾT:
- Bật cho thành viên vào không cần kiểm duyệt
- Tắt câu hỏi vào group (nếu có)
- Không đổi tên/id nhóm trong lúc chạy đơn, cố tình vi phạm sẽ không hoàn tiền

Facebook Đánh Giá Page Facebook Đánh Giá Page

28 🔴 Đánh giá PAGE thật - tốt - hiện đánh giá 3,500,000 ₫ 20 1 000
💲 Giá: 𝟯.𝟱𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/ 1 đánh giá page
📋 Nội dung:
- Tài khoản Việt - đánh giá thật - hiện đánh giá fanpage
- Không tụt, có thể trùng nội dung đánh giá (ít)
🕐 Thời gian bắt đầu: chậm ~24h
⚠️ Lưu ý:
- Copy đúng link Fanpage và mở chế độ đánh giá
- Mỗi dòng là 1 đánh giá, hệ thống sẽ tự quy đổi thành tiền
- Nội dung đánh giá từ 25-50 ký tự

Facebook Check In Page Facebook Check In Page

30 🔵 CHECK IN PAGE thật - tốt - hiện check in 3,500,000 ₫ 10 1 000
💲 Giá: 𝟯.𝟱𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝗰𝗵𝗲𝗰𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗮𝗻𝗽𝗮𝗴𝗲
📋 Nội dung:
- Tài khoản Việt - dùng tốt - như thật - Checking thật, hiện nội dung và số lượng
- Không tụt
🕐 Thời gian bắt đầu: chậm ~ 24h
⚠️ Lưu ý:
- Copy đúng link Fanpage và mở chế độ checking
- Mỗi dòng là 1 nội dung checking, hệ thống sẽ tự quy đổi thành tiền
- Nội dung đánh giá từ 25-50 ký tự

𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸 𝗟𝗜𝗩𝗘𝗦𝗧𝗥𝗘𝗔𝗠 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸 𝗟𝗜𝗩𝗘𝗦𝗧𝗥𝗘𝗔𝗠

31 ✍️ Comment trên Livestream 2,700,000 ₫ 10 100 000
💲 Giá: 𝟮.𝟳𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝗰𝗺𝘁
📋 Nội dung: Cmt trên livestream giúp tăng độ uy tín khi bán hàng online
- Nên soạn kịch bản tin nhắn trước
- Số lượng không cần nhập, bạn chỉ cần nhập mỗi dòng 1 comment, hệ thống sẽ tự đếm

⛔ Lưu ý:
- Phần link, mọi người điền link video đang livestream
- Phần cmt thì viết mỗi dòng 1 cmt nhé
áo đẹp quá ạ
vip quá anh ơi
ib em ạ
- 3 dòng như vậy thì được tính là 3 cmt bạn nhé
- Mỗi Cmt sẽ là một tài khoản facebook khác nhau

🕐 Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
- Nên báo trước với admin để được support tốt nhất
32 🎬 Tăng lượt xem VIDEO 30,000 ₫ 500 100 000
💲 Giá: 𝟯.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 𝗩𝗶𝗲𝘄
📋 Nội dung: Tăng độ VIRAL cho video, tăng độ uy tín
🕐 Thời gian bắt đầu: 15 - 30 phút
⚠️ Lưu ý: Bạn vui lòng copy đúng link của video nhé
- Để copy link bài viết bạn vui lòng nhấp vào phần thời gian của bài viết đó, rồi copy đường link lại
- Đường link đúng sẽ có dạng : https://www.facebook.com/MCV.LoveTV/videos/899731547471851
33 👁️‍🗨️ Mắt loại 1 - Ổn định TỐT - 30 phút 420,000 ₫ 50 100 000
💲 Đơn giá: 𝟰𝟮𝟬 𝗩𝗡𝗗/Mắt xem trong 30 phút
- Giá tiền = số lượng mắt * số phút xem (30 phút) * đơn giá (14đ/mắt)
📋 Nội dung:
- Mắt xem lives là tài khoản Việt
- Độ ổn định tốt
- Mắt tăng dao động từ 𝟵𝟱 - 𝟭𝟭𝟱% - Thích hợp với những đơn hàng to vì độ ổn định cao
🕐 Thời gian bắt đầu: ngay lập tức
⚠️ Lưu ý:
- Trong lúc Livestream nếu tắt live thì đơn sẽ hoàn thành
- Chú ý copy đúng link bài viết nhé các bạn
- Video trực tiếp phải ở chế độ công khai (không giới hạn quyền riêng tư, quốc gia hoặc độ tuổi trên trang)
- URL Video Trực tiếp Tốt nhất https://www.facebook.com/user(userID)/videos/ID)
- Hạn chế sử dụng nhiều dịch vụ trên cùng 1 bài livestream để tránh Facebook báo Spam, trường hợp cố tình sẽ không được hoàn tiền
- Trước khi lên đơn khuyến khích lên hệ trực tiếp Admin để được hỗ trợ nhanh nhất
- Đơn hàng trên 1000 mắt + thời gian xem > 90 phút, lên hệ Admin để được fix giá mạnh
34 👁️‍🗨️ Mắt loại 1 - Ổn định TỐT - 60 phút 840,000 ₫ 50 100 000
💲 Đơn giá: 𝟴𝟰𝟬 𝗩𝗡𝗗/Mắt xem trong 60 phút
- Giá tiền = số lượng mắt * số phút xem (60 phút) * đơn giá (14đ/mắt)
📋 Nội dung:
- Mắt xem lives là tài khoản Việt
- Độ ổn định tốt
- Mắt tăng dao động từ 𝟵𝟱 - 𝟭𝟭𝟱% - Thích hợp với những đơn hàng to vì độ ổn định cao
🕐 Thời gian bắt đầu: ngay lập tức
⚠️ Lưu ý:
- Trong lúc Livestream nếu tắt live thì đơn sẽ hoàn thành
- Chú ý copy đúng link bài viết nhé các bạn
- Video trực tiếp phải ở chế độ công khai (không giới hạn quyền riêng tư, quốc gia hoặc độ tuổi trên trang)
- URL Video Trực tiếp Tốt nhất https://www.facebook.com/user(userID)/videos/ID)
- Hạn chế sử dụng nhiều dịch vụ trên cùng 1 bài livestream để tránh Facebook báo Spam, trường hợp cố tình sẽ không được hoàn tiền
- Trước khi lên đơn khuyến khích lên hệ trực tiếp Admin để được hỗ trợ nhanh nhất
- Đơn hàng trên 1000 mắt + thời gian xem > 90 phút, lên hệ Admin để được fix giá mạnh
35 👁️‍🗨️ Mắt loại 1 - Ổn định TỐT - 90 phút 1,260,000 ₫ 50 100 000
💲 Đơn giá: 𝟭.𝟮𝟲𝟬 𝗩𝗡𝗗/Mắt xem trong 90 phút
- Giá tiền = số lượng mắt * số phút xem (90 phút) * đơn giá (14đ/mắt)
📋 Nội dung:
- Mắt xem lives là tài khoản Việt
- Độ ổn định tốt
- Mắt tăng dao động từ 𝟵𝟱 - 𝟭𝟭𝟱% - Thích hợp với những đơn hàng to vì độ ổn định cao
🕐 Thời gian bắt đầu: ngay lập tức
⚠️ Lưu ý:
- Trong lúc Livestream nếu tắt live thì đơn sẽ hoàn thành
- Chú ý copy đúng link bài viết nhé các bạn
- Video trực tiếp phải ở chế độ công khai (không giới hạn quyền riêng tư, quốc gia hoặc độ tuổi trên trang)
- URL Video Trực tiếp Tốt nhất https://www.facebook.com/user(userID)/videos/ID)
- Hạn chế sử dụng nhiều dịch vụ trên cùng 1 bài livestream để tránh Facebook báo Spam, trường hợp cố tình sẽ không được hoàn tiền
- Trước khi lên đơn khuyến khích lên hệ trực tiếp Admin để được hỗ trợ nhanh nhất
- Đơn hàng trên 1000 mắt + thời gian xem > 90 phút, lên hệ Admin để được fix giá mạnh
36 👁️‍🗨️ Mắt loại 1 - Ổn định TỐT - 120 phút 1,680,000 ₫ 50 100 000
💲 Đơn giá:𝟭.𝟲𝟴𝟬 𝗩𝗡𝗗/Mắt xem trong 120 phút
- Giá tiền = số lượng mắt * số phút xem (120 phút) * đơn giá (14đ/mắt)
📋 Nội dung:
- Mắt xem lives là tài khoản Việt
- Độ ổn định tốt
- Mắt tăng dao động từ 𝟵𝟱 - 𝟭𝟭𝟱% - Thích hợp với những đơn hàng to vì độ ổn định cao
🕐 Thời gian bắt đầu: ngay lập tức
⚠️ Lưu ý:
- Trong lúc Livestream nếu tắt live thì đơn sẽ hoàn thành
- Chú ý copy đúng link bài viết nhé các bạn
- Video trực tiếp phải ở chế độ công khai (không giới hạn quyền riêng tư, quốc gia hoặc độ tuổi trên trang)
- URL Video Trực tiếp Tốt nhất https://www.facebook.com/user(userID)/videos/ID)
- Hạn chế sử dụng nhiều dịch vụ trên cùng 1 bài livestream để tránh Facebook báo Spam, trường hợp cố tình sẽ không được hoàn tiền
- Trước khi lên đơn khuyến khích lên hệ trực tiếp Admin để được hỗ trợ nhanh nhất
- Đơn hàng trên 1000 mắt + thời gian xem > 90 phút, lên hệ Admin để được fix giá mạnh
37 👁️‍🗨️ Mắt loại 1 - Ổn định TỐT - 150 phút 2,100,000 ₫ 50 100 000
💲 Đơn giá: 𝟮.𝟭𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/Mắt xem trong 150 phút
- Giá tiền = số lượng mắt * số phút xem (150 phút) * đơn giá (14đ/mắt)
📋 Nội dung:
- Mắt xem lives là tài khoản Việt
- Độ ổn định tốt
- Mắt tăng dao động từ 𝟵𝟱 - 𝟭𝟭𝟱% - Thích hợp với những đơn hàng to vì độ ổn định cao
🕐 Thời gian bắt đầu: ngay lập tức
⚠️ Lưu ý:
- Trong lúc Livestream nếu tắt live thì đơn sẽ hoàn thành
- Chú ý copy đúng link bài viết nhé các bạn
- Video trực tiếp phải ở chế độ công khai (không giới hạn quyền riêng tư, quốc gia hoặc độ tuổi trên trang)
- URL Video Trực tiếp Tốt nhất https://www.facebook.com/user(userID)/videos/ID)
- Hạn chế sử dụng nhiều dịch vụ trên cùng 1 bài livestream để tránh Facebook báo Spam, trường hợp cố tình sẽ không được hoàn tiền
- Trước khi lên đơn khuyến khích lên hệ trực tiếp Admin để được hỗ trợ nhanh nhất
- Đơn hàng trên 1000 mắt + thời gian xem > 90 phút, lên hệ Admin để được fix giá mạnh
120 👁️‍🗨️ Mắt loại 2 - vừa phải - 30 phút 330,000 ₫ 50 100 000
💲 Đơn giá: 𝟯𝟯𝟬 𝗩𝗡𝗗/Mắt xem trong 30 phút
- Giá tiền = số lượng mắt * số phút xem (30 phút) * đơn giá (11đ/mắt)
📋 Nội dung:
- Mắt xem lives là tài khoản Việt
- Độ ổn định vừa phải
- Mắt tăng dao động từ 𝟳𝟬 - 𝟭𝟬𝟳%
🕐 Thời gian bắt đầu: ngay lập tức
⚠️ Lưu ý:
- Trong lúc Livestream nếu tắt live thì đơn sẽ hoàn thành
- Chú ý copy đúng link bài viết nhé các bạn
- Video trực tiếp phải ở chế độ công khai (không giới hạn quyền riêng tư, quốc gia hoặc độ tuổi trên trang)
- URL Video Trực tiếp Tốt nhất là:
=> https://www.facebook.com/user(userID)/videos/ID)
- Hạn chế sử dụng nhiều dịch vụ trên cùng 1 bài livestream để tránh Facebook báo Spam, trường hợp cố tình sẽ không được hoàn tiền
- Trước khi lên đơn khuyến khích lên hệ trực tiếp Admin để được hỗ trợ nhanh nhất
- Đơn hàng trên 1000 mắt + thời gian xem > 90 phút, lên hệ Admin để được fix giá mạnh
121 👁️‍🗨️ Mắt loại 2 - vừa phải - 60 phút 660,000 ₫ 50 100 000
💲 Đơn giá: 𝟲𝟲𝟬 𝗩𝗡𝗗/Mắt xem trong 60 phút
- Giá tiền = số lượng mắt * số phút xem (60 phút) * đơn giá (11đ/mắt)
📋 Nội dung:
- Mắt xem lives là tài khoản Việt
- Độ ổn định vừa phải
- Mắt tăng dao động từ 𝟳𝟬 - 𝟭𝟬𝟳%
🕐 Thời gian bắt đầu: ngay lập tức
⚠️ Lưu ý:
- Trong lúc Livestream nếu tắt live thì đơn sẽ hoàn thành
- Chú ý copy đúng link bài viết nhé các bạn
- Video trực tiếp phải ở chế độ công khai (không giới hạn quyền riêng tư, quốc gia hoặc độ tuổi trên trang)
- URL Video Trực tiếp Tốt nhất là:
=> https://www.facebook.com/user(userID)/videos/ID)
- Hạn chế sử dụng nhiều dịch vụ trên cùng 1 bài livestream để tránh Facebook báo Spam, trường hợp cố tình sẽ không được hoàn tiền
- Trước khi lên đơn khuyến khích lên hệ trực tiếp Admin để được hỗ trợ nhanh nhất
- Đơn hàng trên 1000 mắt + thời gian xem > 90 phút, lên hệ Admin để được fix giá mạnh
122 👁️‍🗨️ Mắt loại 2 - vừa phải - 90 phút 990,000 ₫ 50 100 000
💲 Đơn giá: 𝟵𝟵𝟬 𝗩𝗡𝗗/Mắt xem trong 90 phút
- Giá tiền = số lượng mắt * số phút xem (90 phút) * đơn giá (11đ/mắt)
📋 Nội dung:
- Mắt xem lives là tài khoản Việt
- Độ ổn định vừa phải
- Mắt tăng dao động từ 𝟳𝟬 - 𝟭𝟬𝟳%
🕐 Thời gian bắt đầu: ngay lập tức
⚠️ Lưu ý:
- Trong lúc Livestream nếu tắt live thì đơn sẽ hoàn thành
- Chú ý copy đúng link bài viết nhé các bạn
- Video trực tiếp phải ở chế độ công khai (không giới hạn quyền riêng tư, quốc gia hoặc độ tuổi trên trang)
- URL Video Trực tiếp Tốt nhất là:
=> https://www.facebook.com/user(userID)/videos/ID)
- Hạn chế sử dụng nhiều dịch vụ trên cùng 1 bài livestream để tránh Facebook báo Spam, trường hợp cố tình sẽ không được hoàn tiền
- Trước khi lên đơn khuyến khích lên hệ trực tiếp Admin để được hỗ trợ nhanh nhất
- Đơn hàng trên 1000 mắt + thời gian xem > 90 phút, lên hệ Admin để được fix giá mạnh
123 👁️‍🗨️ Mắt loại 2 - vừa phải - 120 phút 1,320,000 ₫ 50 100 000
💲 Đơn giá: 𝟭.𝟯𝟮𝟬 𝗩𝗡𝗗/Mắt xem trong 120 phút
- Giá tiền = số lượng mắt * số phút xem (120 phút) * đơn giá (11đ/mắt)
📋 Nội dung:
- Mắt xem lives là tài khoản Việt
- Độ ổn định vừa phải
- Mắt tăng dao động từ 𝟳𝟬 - 𝟭𝟬𝟳%
🕐 Thời gian bắt đầu: ngay lập tức
⚠️ Lưu ý:
- Trong lúc Livestream nếu tắt live thì đơn sẽ hoàn thành
- Chú ý copy đúng link bài viết nhé các bạn
- Video trực tiếp phải ở chế độ công khai (không giới hạn quyền riêng tư, quốc gia hoặc độ tuổi trên trang)
- URL Video Trực tiếp Tốt nhất là:
=> https://www.facebook.com/user(userID)/videos/ID)
- Hạn chế sử dụng nhiều dịch vụ trên cùng 1 bài livestream để tránh Facebook báo Spam, trường hợp cố tình sẽ không được hoàn tiền
- Trước khi lên đơn khuyến khích lên hệ trực tiếp Admin để được hỗ trợ nhanh nhất
- Đơn hàng trên 1000 mắt + thời gian xem > 90 phút, lên hệ Admin để được fix giá mạnh
124 👁️‍🗨️ Mắt loại 2 - vừa phải - 150 phút 1,650,000 ₫ 50 100 000
💲 Đơn giá: 𝟭.𝟲𝟱𝟬 𝗩𝗡𝗗/Mắt xem trong 150 phút
- Giá tiền = số lượng mắt * số phút xem (150 phút) * đơn giá (11đ/mắt)
📋 Nội dung:
- Mắt xem lives là tài khoản Việt
- Độ ổn định vừa phải
- Mắt tăng dao động từ 𝟳𝟬 - 𝟭𝟬𝟳%
🕐 Thời gian bắt đầu: ngay lập tức
⚠️ Lưu ý:
- Trong lúc Livestream nếu tắt live thì đơn sẽ hoàn thành
- Chú ý copy đúng link bài viết nhé các bạn
- Video trực tiếp phải ở chế độ công khai (không giới hạn quyền riêng tư, quốc gia hoặc độ tuổi trên trang)
- URL Video Trực tiếp Tốt nhất là:
=> https://www.facebook.com/user(userID)/videos/ID)
- Hạn chế sử dụng nhiều dịch vụ trên cùng 1 bài livestream để tránh Facebook báo Spam, trường hợp cố tình sẽ không được hoàn tiền
- Trước khi lên đơn khuyến khích lên hệ trực tiếp Admin để được hỗ trợ nhanh nhất
- Đơn hàng trên 1000 mắt + thời gian xem > 90 phút, lên hệ Admin để được fix giá mạnh
40 👁️‍🗨️ Mắt loại 3 - Ít ổn định - 30 phút 270,000 ₫ 50 100 000
💲 Đơn giá: 𝟮𝟳𝟬 𝗩𝗡𝗗/Mắt xem trong 30 phút
- Giá tiền = số lượng mắt * số phút xem (30 phút) * đơn giá (9đ/mắt)
📋 Nội dung:
- Mắt xem lives là tài khoản Việt
- Độ ổn định mức trung bình
- Mắt tăng dao động từ 𝟲𝟬 - 𝟭𝟬𝟬%
🕐 Thời gian bắt đầu: ngay lập tức
⚠️ Lưu ý:
- Trong lúc Livestream nếu tắt live thì đơn sẽ hoàn thành
- Nick Facebook yếu hạn chế dùng
- Chú ý copy đúng link bài viết nhé các bạn
- Video trực tiếp phải ở chế độ công khai (không giới hạn quyền riêng tư, quốc gia hoặc độ tuổi trên trang)
- URL Video Trực tiếp Tốt nhất là:
=> https://www.facebook.com/user(userID)/videos/ID)
- Hạn chế sử dụng nhiều dịch vụ trên cùng 1 bài livestream để tránh Facebook báo Spam, trường hợp cố tình sẽ không được hoàn tiền
- Trước khi lên đơn khuyến khích lên hệ trực tiếp Admin để được hỗ trợ nhanh nhất
- Đơn hàng trên 1000 mắt + thời gian xem > 90 phút, lên hệ Admin để được fix giá mạnh
41 👁️‍🗨️ Mắt loại 3 - Ít ổn định - 60 phút 540,000 ₫ 50 100 000
💲 Đơn giá: 𝟱𝟰𝟬 𝗩𝗡𝗗/Mắt xem trong 60 phút
- Giá tiền = số lượng mắt * số phút xem (60 phút) * đơn giá (9đ/mắt)
📋 Nội dung:
- Mắt xem lives là tài khoản Việt
- Độ ổn định mức trung bình
- Mắt tăng dao động từ 𝟲𝟬 - 𝟭𝟬𝟬%
🕐 Thời gian bắt đầu: ngay lập tức
⚠️ Lưu ý:
- Trong lúc Livestream nếu tắt live thì đơn sẽ hoàn thành
- Nick Facebook yếu hạn chế dùng
- Chú ý copy đúng link bài viết nhé các bạn
- Video trực tiếp phải ở chế độ công khai (không giới hạn quyền riêng tư, quốc gia hoặc độ tuổi trên trang)
- URL Video Trực tiếp Tốt nhất là:
=> https://www.facebook.com/user(userID)/videos/ID)
- Hạn chế sử dụng nhiều dịch vụ trên cùng 1 bài livestream để tránh Facebook báo Spam, trường hợp cố tình sẽ không được hoàn tiền
- Trước khi lên đơn khuyến khích lên hệ trực tiếp Admin để được hỗ trợ nhanh nhất
- Đơn hàng trên 1000 mắt + thời gian xem > 90 phút, lên hệ Admin để được fix giá mạnh
42 👁️‍🗨️ Mắt loại 3 - Ít ổn định - 90 phút 810,000 ₫ 50 100 000
💲 Đơn giá:𝟴𝟭𝟬 𝗩𝗡𝗗/Mắt xem trong 90 phút
- Giá tiền = số lượng mắt * số phút xem (90 phút) * đơn giá (9đ/mắt)
📋 Nội dung:
- Mắt xem lives là tài khoản Việt
- Độ ổn định mức trung bình
- Mắt tăng dao động từ 𝟲𝟬 - 𝟭𝟬𝟬%
🕐 Thời gian bắt đầu: ngay lập tức
⚠️ Lưu ý:
- Trong lúc Livestream nếu tắt live thì đơn sẽ hoàn thành
- Nick Facebook yếu hạn chế dùng
- Chú ý copy đúng link bài viết nhé các bạn
- Video trực tiếp phải ở chế độ công khai (không giới hạn quyền riêng tư, quốc gia hoặc độ tuổi trên trang)
- URL Video Trực tiếp Tốt nhất là:
=> https://www.facebook.com/user(userID)/videos/ID)
- Hạn chế sử dụng nhiều dịch vụ trên cùng 1 bài livestream để tránh Facebook báo Spam, trường hợp cố tình sẽ không được hoàn tiền
- Trước khi lên đơn khuyến khích lên hệ trực tiếp Admin để được hỗ trợ nhanh nhất
- Đơn hàng trên 1000 mắt + thời gian xem > 90 phút, lên hệ Admin để được fix giá mạnh
43 👁️‍🗨️ Mắt loại 3 - Ít ổn định - 120 phút 1,080,000 ₫ 50 100 000
💲 Đơn giá: 𝟭.𝟬𝟴𝟬 𝗩𝗡𝗗/Mắt xem trong 120 phút
- Giá tiền = số lượng mắt * số phút xem (120 phút) * đơn giá (9đ/mắt)
📋 Nội dung:
- Mắt xem lives là tài khoản Việt
- Độ ổn định mức trung bình
- Mắt tăng dao động từ 𝟲𝟬 - 𝟭𝟬𝟬%
🕐 Thời gian bắt đầu: ngay lập tức
⚠️ Lưu ý:
- Trong lúc Livestream nếu tắt live thì đơn sẽ hoàn thành
- Nick Facebook yếu hạn chế dùng
- Chú ý copy đúng link bài viết nhé các bạn
- Video trực tiếp phải ở chế độ công khai (không giới hạn quyền riêng tư, quốc gia hoặc độ tuổi trên trang)
- URL Video Trực tiếp Tốt nhất là:
=> https://www.facebook.com/user(userID)/videos/ID)
- Hạn chế sử dụng nhiều dịch vụ trên cùng 1 bài livestream để tránh Facebook báo Spam, trường hợp cố tình sẽ không được hoàn tiền
- Trước khi lên đơn khuyến khích lên hệ trực tiếp Admin để được hỗ trợ nhanh nhất
- Đơn hàng trên 1000 mắt + thời gian xem > 90 phút, lên hệ Admin để được fix giá mạnh
44 👁️‍🗨️ Mắt loại 3 - Ít ổn định - 150 phút 1,350,000 ₫ 50 100 000
💲 Đơn giá: 𝟭.𝟯𝟱𝟬 𝗩𝗡𝗗/Mắt xem trong 150 phút
- Giá tiền = số lượng mắt * số phút xem (150 phút) * đơn giá (9đ/mắt)
📋 Nội dung:
- Mắt xem lives là tài khoản Việt
- Độ ổn định mức trung bình
- Mắt tăng dao động từ 𝟲𝟬 - 𝟭𝟬𝟬%
🕐 Thời gian bắt đầu: ngay lập tức
⚠️ Lưu ý:
- Trong lúc Livestream nếu tắt live thì đơn sẽ hoàn thành
- Nick Facebook yếu hạn chế dùng
- Chú ý copy đúng link bài viết nhé các bạn
- Video trực tiếp phải ở chế độ công khai (không giới hạn quyền riêng tư, quốc gia hoặc độ tuổi trên trang)
- URL Video Trực tiếp Tốt nhất là:
=> https://www.facebook.com/user(userID)/videos/ID)
- Hạn chế sử dụng nhiều dịch vụ trên cùng 1 bài livestream để tránh Facebook báo Spam, trường hợp cố tình sẽ không được hoàn tiền
- Trước khi lên đơn khuyến khích lên hệ trực tiếp Admin để được hỗ trợ nhanh nhất
- Đơn hàng trên 1000 mắt + thời gian xem > 90 phút, lên hệ Admin để được fix giá mạnh

Facebook Like Tháng Tự Động Facebook Like Tháng Tự Động

183 ☄️ U1 - Like + Cảm xúc [Mini] 270,000 ₫ 1 1
💲 Giá: 𝟮𝟳𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/Tháng (Gốc 300.000 VND tiết kiệm 10%)
📋 Nội dung:
- Mỗi bài đăng sẽ tự động tăng từ 100 like và 50 cảm xúc bất kỳ
- Độ tụt sau cùng ít 5-7%, bảo hành trong tháng
- Like sẽ lên trong vòng 3-4h sau khi bạn đăng bài vì để cho lượng tương tác tự nhiên của bạn chạy trước, sau đó mới buff like sau, chứ không phải vừa đăng là tăng liền.
- Giới hạn: Được dùng cho 30 bài post trong thời gian 30 ngày.
---
⚠️ Lưu ý:
- Sẽ bắt đầu tính từ lúc order về sau, các bài đăng trước không được tính
- Để bật công khai bạn vào cài đặt => bài viết công khai => ở 2 mục bình luận về bài viết công khai và thống báo về bài viết công khai, bật công khai hết là được
184 ☄️ U2 - Like + Cảm xúc [Thường] 511,000 ₫ 1 1
💲 Giá: 𝟱𝟭𝟭.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/Tháng (Gốc 700.000 VND tiết kiệm 17%)
📋 Nội dung:
- Mỗi bài đăng sẽ tự động tăng từ 200 like và 100 cảm xúc bất kỳ
- Độ tụt sau cùng ít 5-7%, bảo hành trong tháng
- Like sẽ lên trong vòng 3-4h sau khi bạn đăng bài vì để cho lượng tương tác tự nhiên của bạn chạy trước, sau đó mới buff like sau, chứ không phải vừa đăng là tăng liền.
- Giới hạn: Được dùng cho 35 bài post trong thời gian 30 ngày.
---
⚠️ Lưu ý:
- Sẽ bắt đầu tính từ lúc order về sau, các bài đăng trước không được tính
- Để bật công khai bạn vào cài đặt => bài viết công khai => ở 2 mục bình luận về bài viết công khai và thống báo về bài viết công khai, bật công khai hết là được
185 ☄️ U3 - Like + Cảm xúc [Pro] 1,440,000 ₫ 1 1
💲 Giá: 𝟭.𝟰𝟰𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/Tháng (Gốc 2.000.000 VND tiết kiệm 28%)
📋 Nội dung:
- Mỗi bài đăng sẽ tự động tăng từ 500 like và 200 cảm xúc bất kỳ
- Độ tụt sau cùng ít 5-7%, bảo hành trong tháng
- Like sẽ lên trong vòng 3-4h sau khi bạn đăng bài vì để cho lượng tương tác tự nhiên của bạn chạy trước, sau đó mới buff like sau, chứ không phải vừa đăng là tăng liền.
- Giới hạn: Được dùng cho 50 bài post trong thời gian 30 ngày.
---
⚠️ Lưu ý:
- Sẽ bắt đầu tính từ lúc order về sau, các bài đăng trước không được tính
- Để bật công khai bạn vào cài đặt => bài viết công khai => ở 2 mục bình luận về bài viết công khai và thống báo về bài viết công khai, bật công khai hết là được
186 ☄️ U3 - Like + Cảm xúc [Vip] 3,400,000 ₫ 1 1
💲 Giá: 𝟯.𝟰𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/Tháng (Gốc 5.000.000 VND tiết kiệm 32%)
📋 Nội dung:
- Mỗi bài đăng sẽ tự động tăng từ 1000 like và 500 cảm xúc bất kỳ
- Độ tụt sau cùng ít 5-7%, bảo hành trong tháng
- Like sẽ lên trong vòng 3-4h sau khi bạn đăng bài vì để cho lượng tương tác tự nhiên của bạn chạy trước, sau đó mới buff like sau, chứ không phải vừa đăng là tăng liền.
- Giới hạn: Được dùng cho 50 bài post trong thời gian 30 ngày.
---
⚠️ Lưu ý:
- Sẽ bắt đầu tính từ lúc order về sau, các bài đăng trước không được tính
- Để bật công khai bạn vào cài đặt => bài viết công khai => ở 2 mục bình luận về bài viết công khai và thống báo về bài viết công khai, bật công khai hết là được
47 🔥 S1 - GÓI TĂNG LIKE MINI 141,000 ₫ 1 1
💲 Giá: 𝟭𝟰𝟭.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/Tháng (Gốc 160.000 VND tiết kiệm 10%)
📋 Nội dung:
- Mỗi bài đăng sẽ tự động tăng từ 100-200 like
- Tăng like tự động cho bài viết trang cá nhân/PAGE, thu hút tương tác
- Không hỗ trợ tăng reel
- Độ tụt sau cùng: 5-7%
- Like sẽ lên trong vòng 3-4h sau khi bạn đăng bài vì để cho lượng tương tác tự nhiên của bạn chạy trước, sau đó mới buff like sau, chứ không phải vừa đăng là tăng liền.
- Giới hạn: Được dùng cho 30 bài post trong thời gian 30 ngày.
---
⚠️ Lưu ý:
- Sẽ bắt đầu tính từ lúc order về sau, các bài đăng trước không được tính
- Để bật công khai bạn vào cài đặt => bài viết công khai => ở 2 mục bình luận về bài viết công khai và thống báo về bài viết công khai, bật công khai hết là được
48 🔥 S2 - GÓI TĂNG LIKE THƯỜNG 446,000 ₫ 1 1
💲 Giá: 𝟰𝟰𝟲.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/Tháng (Gốc 525.000đ tiết kiệm 15%)
📋 Nội dung:
- Mỗi bài đăng sẽ tự động tăng từ 200-300 like
- Tăng like tự động cho bài viết trang cá nhân/PAGE, thu hút tương tác
- Không hỗ trợ tăng reel
- Độ tụt sau cùng: 5-7%
- Like sẽ lên trong vòng 3-4h sau khi bạn đăng bài vì để cho lượng tương tác tự nhiên của bạn chạy trước, sau đó mới buff like sau, chứ không phải vừa đăng là tăng liền.
- Giới hạn: Được dùng cho 50 bài post trong thời gian 30 ngày.
---
⚠️ Lưu ý:
- Sẽ bắt đầu tính từ lúc order về sau, các bài đăng trước không được tính
- Để bật công khai bạn vào cài đặt => bài viết công khai => ở 2 mục bình luận về bài viết công khai và thống báo về bài viết công khai, bật công khai hết là được
49 🔥 S3 - GÓI TĂNG LIKE PRO 588,000 ₫ 1 1
💲 Giá: 𝟱𝟴𝟴.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/Tháng (Gốc 735.000đ tiết kiệm 20%)
📋 Nội dung:
- Mỗi bài đăng sẽ tự động tăng từ 300-400 like
- Tăng like tự động cho bài viết trang cá nhân/PAGE, thu hút tương tác
- Độ tụt sau cùng: 5-7%
- Like sẽ lên trong vòng 3-4h sau khi bạn đăng bài vì để cho lượng tương tác tự nhiên của bạn chạy trước, sau đó mới buff like sau, chứ không phải vừa đăng là tăng liền.
- Giới hạn: Được dùng cho 50 bài post trong thời gian 30 ngày.
---
⚠️ Lưu ý:
- Sẽ bắt đầu tính từ lúc order về sau, các bài đăng trước không được tính
- Để bật công khai bạn vào cài đặt => bài viết công khai => ở 2 mục bình luận về bài viết công khai và thống báo về bài viết công khai, bật công khai hết là được
50 🔥 S4 - GÓI TĂNG LIKE VIP 1,300,000 ₫ 1 1
💲 Giá: 𝟭.𝟯𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/Tháng - (Gốc 1.732.000đ tiết kiệm 25%%)
📋 Nội dung:
- Mỗi bài đăng sẽ tự động tăng từ 500-700 like
- Tăng like tự động cho bài viết trang cá nhân/PAGE, thu hút tương tác
- Độ tụt sau cùng: 5-7%
- Like sẽ lên trong vòng 3-4h sau khi bạn đăng bài vì để cho lượng tương tác tự nhiên của bạn chạy trước, sau đó mới buff like sau, chứ không phải vừa đăng là tăng liền.
- Giới hạn: Được dùng cho 90 bài post trong thời gian 30 ngày.
---
⚠️ Lưu ý:
- Sẽ bắt đầu tính từ lúc order về sau, các bài đăng trước không được tính
- Để bật công khai bạn vào cài đặt => bài viết công khai => ở 2 mục bình luận về bài viết công khai và thống báo về bài viết công khai, bật công khai hết là được
51 🔥 S5 - GÓI TĂNG LIKE KOLs 2,150,000 ₫ 1 1
💲 Giá: 𝟮.𝟭𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/Tháng (Gốc 3.307.000đ tiết kiệm 35%)
📋 Nội dung:
- Mỗi bài đăng sẽ tự động tăng từ 1000 like trở lên
- Tăng like tự động cho bài viết trang cá nhân/PAGE, thu hút tương tác
- Độ tụt sau cùng: 5-7%
- Like sẽ lên trong vòng 3-4h sau khi bạn đăng bài vì để cho lượng tương tác tự nhiên của bạn chạy trước, sau đó mới buff like sau, chứ không phải vừa đăng là tăng liền.
- Giới hạn: Được dùng cho 120 bài post trong thời gian 30 ngày.
---
⚠️ Lưu ý:
- Sẽ bắt đầu tính từ lúc order về sau, các bài đăng trước không được tính
- Để bật công khai bạn vào cài đặt => bài viết công khai => ở 2 mục bình luận về bài viết công khai và thống báo về bài viết công khai, bật công khai hết là được

𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸 𝗖𝗢𝗠𝗕𝗢 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸 𝗖𝗢𝗠𝗕𝗢

52 ⚡ G1 - GÓI LIKE SỈ MINI 351,000 ₫ 1 1
💲 Giá: 𝟯𝟱𝟭.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗹𝗶𝗸𝗲 (Gốc 390.000đ tiết kiệm 10%)
📋 Nội dung:
- Bạn sở hữu gói like với số lượng 10.000 like
- Tăng tùy thích, có thể ấn định và lựa chọn tăng số lượng like tùy thích cho các bài đăng mà bạn muốn (tối thiểu 100 like/bài)
- Thời hạn sử dụng 90 ngày, sau 90 ngày không dùng hết số like thì số lượng đó sẽ hết hạn.
- Like tăng sẽ không mất đi, tuy nhiên sẽ bị tụt nếu Facebook quét.
- Cách dùng:
Khi mua gói like sỉ, nếu bạn muốn tăng bài post nào chỉ cần copy link bài viết đó và nhắn kèm ghi chú tăng số lượng like vào Messenger Trapbee. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và thực hiện yêu cầu trong 10 phút
---
⚠️ Lưu ý:
- CÁC BẠN VUI LÒNG BẬT CÔNG KHAI CÁC BÀI VIẾT SAU NÀY
- Để bật công khai bạn vào cài đặt => bài viết công khai => ở 2 mục bình luận về bài viết công khai và thống báo về bài viết công khai, bật công khai hết là được
53 ⚡ G2 - GÓI LIKE SỈ PRO 828,750 ₫ 1 1
💲 Giá: 𝟴𝟮𝟴.𝟳𝟱𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟮𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗹𝗶𝗸𝗲 (Gốc 975.000đ tiết kiệm 15%)
📋 Nội dung:
- Bạn sở hữu gói like với số lượng 25.000 like
- Tăng tùy thích, có thể ấn định và lựa chọn tăng số lượng like tùy thích cho các bài đăng mà bạn muốn (tối thiểu 100 like/bài)
- Thời hạn sử dụng 90 ngày, sau 90 ngày không dùng hết số like thì số lượng đó sẽ hết hạn.
- Like tăng sẽ không mất đi, tuy nhiên sẽ bị tụt nếu Facebook quét.
- Cách dùng:
Khi mua gói like sỉ, nếu bạn muốn tăng bài post nào chỉ cần copy link bài viết đó và nhắn kèm ghi chú tăng số lượng like vào Messenger Trapbee. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và thực hiện yêu cầu trong 10 phút
---
⚠️ Lưu ý:
- CÁC BẠN VUI LÒNG BẬT CÔNG KHAI CÁC BÀI VIẾT SAU NÀY
- Để bật công khai bạn vào cài đặt => bài viết công khai => ở 2 mục bình luận về bài viết công khai và thống báo về bài viết công khai, bật công khai hết là được
54 ⚡ G3 - GÓI LIKE SỈ VIP - KÈM CẢM XÚC 1,295,000 ₫ 1 1
💲 Giá: 𝟭.𝟮𝟵𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟰𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗹𝗶𝗸𝗲 + 𝟱.𝟬𝟬𝟬 Cảm xúc tự chọn (Gốc 1.850.000đ tiết kiệm 30%)
📋 Nội dung:
- Bạn sở hữu gói like với số lượng 40.000 like + 5.000 cảm xúc tự chọn (tym, thương thương, haha....)
- Tăng tùy thích, có thể ấn định và lựa chọn tăng số lượng like tùy thích cho các bài đăng mà bạn muốn (tối thiểu 100 like/bài)
- Thời hạn sử dụng 90 ngày, sau 90 ngày không dùng hết số like thì số lượng đó sẽ hết hạn.
- Like tăng sẽ không mất đi, tuy nhiên sẽ bị tụt nếu Facebook quét.
- Cách dùng:
Khi mua gói like sỉ, nếu bạn muốn tăng bài post nào chỉ cần copy link bài viết đó và nhắn kèm ghi chú tăng số lượng like vào Messenger Trapbee. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và thực hiện yêu cầu trong 10 phút
---
⚠️ Lưu ý:
- CÁC BẠN VUI LÒNG BẬT CÔNG KHAI CÁC BÀI VIẾT SAU NÀY
- Để bật công khai bạn vào cài đặt => bài viết công khai => ở 2 mục bình luận về bài viết công khai và thống báo về bài viết công khai, bật công khai hết là được

Telegram Member Group

93 🔴 Member Random 85,000 ₫ 100 1 000 000
💲 Giá: 𝟴𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬𝟬 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿
📋 Nội dung:
- Kéo thành viên quốc tế tham gia vào group của bạn
- Có thể họ sẽ thoát nên không có cách, nội dung group hay sẽ giữ chân được người dùng. (Bảo hành 7 ngày)
🕐 Thời gian chạy: Tăng nhanh trong 3-4h
---
⚠️ Lưu ý:
- Link group dạng: https://t.me/username
206 🔴 Member BOT 69,000 ₫ 1 000 1 000 000
💲 Giá: 𝟲𝟵.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬𝟬 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿
📋 Nội dung:
- Tăng hình thức Member BOT
- Tốc độ nhanh - Không bảo hành
---
⚠️ Lưu ý:
- Link group dạng: https://t.me/username

Telegram Sub Channel

163 🔴 Sub Channel Random 85,000 ₫ 500 1 000 000
💲 Giá: 𝟴𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬𝟬 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿
📋 Nội dung:
- Kéo thành viên quốc tế Sub Chanel của bạn
- Có thể họ sẽ hủy Sub nên không có cách, nội dung hay sẽ giữ chân được người dùng. (Bảo hành 7 ngày)
🕐 Thời gian chạy: Tăng nhanh trong 3-4h
---
⚠️ Lưu ý:
- Link group dạng: https://t.me/username
207 🔴 Sub Channel BOT 69,000 ₫ 1 000 1 000 000
💲 Giá: 𝟲𝟵.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬𝟬 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿
📋 Nội dung:
- Tăng Sub Channel BOT
- Tốc độ nhanh - Không bảo hành
---
⚠️ Lưu ý:
- Link group dạng: https://t.me/username

Telegram View Post

162 🎬 Tăng view bài bất kỳ 13,000 ₫ 500 1 000 000
💲 Giá : 𝟭𝟯.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬𝟬 𝘃𝗶𝗲𝘄 𝗽𝗼𝘀𝘁
📋 Nội dung:
- Tăng lượt xem 1 bài viết bất kỳ (gửi link bài nào tăng view bài đó)
- Bảo hành 1 tháng
🕐 Thời gian bắt đầu 0-2h, tốc độ 100k/ngày
⚠️ Lưu ý:
- Link group dạng: https://t.me/username/id
- Copy đúng link bài viết cần tăng view
94 🎬 Tăng view bài gần nhất 13,000 ₫ 500 500 000
💲 Giá : 𝟭𝟯.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬𝟬 𝘃𝗶𝗲𝘄 𝗽𝗼𝘀𝘁
📋 Nội dung:
- Tăng lượt xem 1 bài viết đăng gần đây nhất
- Bảo hành 1 tháng
🕐 Thời gian bắt đầu 0-2h, tốc độ 100k/ngày
⚠️ Lưu ý:
- Link group dạng: https://t.me/username
95 🎬 Tăng view 5 bài gần nhất 22,000 ₫ 200 500 000
💲 Giá: 𝟮𝟮.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬𝟬 𝘃𝗶𝗲𝘄 𝗽𝗼𝘀𝘁
📋 Nội dung:
- Tăng lượt xem 5 bài viết đăng gần đây nhất
- Bảo hành 1 tháng
🕐 Thời gian bắt đầu 0-2h, tốc độ 100k/ngày
⚠️ Lưu ý:
- Link group dạng: https://t.me/username
96 🎬 Tăng view 10 bài gần nhất 45,000 ₫ 200 500 000
💲 Giá: 𝟰𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬𝟬 𝘃𝗶𝗲𝘄 𝗽𝗼𝘀𝘁
📋 Nội dung:
- Tăng lượt xem 10 bài viết đăng gần đây nhất
- Bảo hành 1 tháng
🕐 Thời gian bắt đầu 0-2h, tốc độ 100k/ngày
⚠️ Lưu ý:
- Link group dạng: https://t.me/username
97 🎬 Tăng view 20 bài gần nhất 95,000 ₫ 200 500 000
💲 Giá: 𝟵𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬𝟬 𝘃𝗶𝗲𝘄 𝗽𝗼𝘀𝘁
📋 Nội dung:
- Tăng lượt xem 20 bài viết đăng gần đây nhất
- Bảo hành 1 tháng
🕐 Thời gian bắt đầu 0-2h, tốc độ 100k/ngày
⚠️ Lưu ý:
- Link group dạng: https://t.me/username

Instagram Like Instagram Like

58 👍 Like Instagram Việt 150,000 ₫ 100 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 𝗹𝗶𝗸𝗲
📋 Nội dung:
- Nguồn tài khoản Việt
- Tốc độ nhanh
- Bảo hành 30 ngày

🕐 Thời gian:
- Nhận đơn < 10 phút
- Hoàn thành trung bình 10 phút (chậm nhất trong 2h)

⚠️ Lưu ý:
- Mở bài viết công khai, hiện số lượng người thích.
187 👍 Like Việt - 3 post gần nhất 140,000 ₫ 300 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟰.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 𝗹𝗶𝗸𝗲 (Min 300)
📋 Nội dung:
- Tăng like cho 3 bài gần nhất trên trang, số lượng chia đều
- Bảo hành 30 ngày
- Để link trang Instagram

🕐 Thời gian:
- Nhận đơn < 10 phút
- Hoàn thành trung bình 10 phút (chậm nhất trong 2h)

⚠️ Lưu ý:
- Mở bài viết công khai, hiện số lượng người thích.
188 👍 Like Việt - 5 post gần nhất 125,000 ₫ 500 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟮.𝟱𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 𝗹𝗶𝗸𝗲 (Min 500)
📋 Nội dung:
- Tăng like cho 5 bài gần nhất trên trang, số lượng chia đều
- Bảo hành 30 ngày
- Để link trang Instagram

🕐 Thời gian:
- Nhận đơn < 10 phút
- Hoàn thành trung bình 10 phút (chậm nhất trong 2h)

⚠️ Lưu ý:
- Mở bài viết công khai, hiện số lượng người thích.
189 👍 Like Việt - 10 post gần nhất 105,000 ₫ 1 000 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟬.𝟱𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 𝗹𝗶𝗸𝗲 (Min 1000)
📋 Nội dung:
- Tăng like cho 10 bài gần nhất trên trang, số lượng chia đều
- Bảo hành 30 ngày
- Để link trang Instagram

🕐 Thời gian:
- Nhận đơn < 10 phút
- Hoàn thành trung bình 10 phút (chậm nhất trong 2h)

⚠️ Lưu ý:
- Mở bài viết công khai, hiện số lượng người thích.
59 👍 Like Instagram 𝗥𝗮𝗻𝗱𝗼𝗺 quốc gia 100,000 ₫ 100 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 𝗹𝗶𝗸𝗲
📋 Nội dung:
- Nguồn tài khoản ngoại quốc nhiều quốc gia
- Tốc độ nhanh
- Có tụt ~5-15% hoặc nhiều hơn khi Instagram quét (không bảo hành)

🕐 Thời gian:
- Nhận đơn < 10 phút
- Hoàn thành trung bình 10 phút (chậm nhất trong 2h)

⚠️ Lưu ý:
- Mở bài viết công khai, hiện số lượng người thích.
190 👍 Like Instagram 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔 120,000 ₫ 100 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟮.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 𝗹𝗶𝗸𝗲
📋 Nội dung:
- Tốc độ nhanh
- Có tụt ~5-15% hoặc nhiều hơn khi Instagram quét (không bảo hành)

🕐 Thời gian:
- Nhận đơn < 10 phút
- Hoàn thành trung bình 10 phút (chậm nhất trong 2h)

⚠️ Lưu ý:
- Mở bài viết công khai, hiện số lượng người thích.
191 👍 Like Instagram 𝗜𝗡𝗗𝗢𝗡𝗘𝗦𝗜𝗔 120,000 ₫ 100 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟮.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 𝗹𝗶𝗸𝗲
📋 Nội dung:
- Tốc độ nhanh
- Có tụt ~5-15% hoặc nhiều hơn khi Instagram quét (không bảo hành)

🕐 Thời gian:
- Nhận đơn < 10 phút
- Hoàn thành trung bình 10 phút (chậm nhất trong 2h)

⚠️ Lưu ý:
- Mở bài viết công khai, hiện số lượng người thích.
192 👍 Like Instagram 𝗨𝗦𝗔 160,000 ₫ 100 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟲.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 𝗹𝗶𝗸𝗲
📋 Nội dung:
- Tốc độ nhanh
- Có tụt ~5-15% hoặc nhiều hơn khi Instagram quét (không bảo hành)

🕐 Thời gian:
- Nhận đơn < 10 phút
- Hoàn thành trung bình 10 phút (chậm nhất trong 2h)

⚠️ Lưu ý:
- Mở bài viết công khai, hiện số lượng người thích.
193 👍 Like Instagram 𝗞𝗢𝗥𝗘𝗔𝗡 160,000 ₫ 100 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟲.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 𝗹𝗶𝗸𝗲
📋 Nội dung:
- Tốc độ nhanh
- Có tụt ~5-15% hoặc nhiều hơn khi Instagram quét (không bảo hành)

🕐 Thời gian:
- Nhận đơn < 10 phút
- Hoàn thành trung bình 10 phút (chậm nhất trong 2h)

⚠️ Lưu ý:
- Mở bài viết công khai, hiện số lượng người thích.
194 👍 Like Instagram 𝗕𝗥𝗔𝗭𝗜𝗟 180,000 ₫ 100 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟴.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 𝗹𝗶𝗸𝗲
📋 Nội dung:
- Tốc độ nhanh
- Có tụt ~5-15% hoặc nhiều hơn khi Instagram quét (không bảo hành)

🕐 Thời gian:
- Nhận đơn < 10 phút
- Hoàn thành trung bình 10 phút (chậm nhất trong 2h)

⚠️ Lưu ý:
- Mở bài viết công khai, hiện số lượng người thích.
195 👍 Like Instagram 𝗧𝗛𝗔𝗜𝗟𝗔𝗡𝗗 180,000 ₫ 100 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟴.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 𝗹𝗶𝗸𝗲
📋 Nội dung:
- Tốc độ nhanh
- Có tụt ~5-15% hoặc nhiều hơn khi Instagram quét (không bảo hành)

🕐 Thời gian:
- Nhận đơn < 10 phút
- Hoàn thành trung bình 10 phút (chậm nhất trong 2h)

⚠️ Lưu ý:
- Mở bài viết công khai, hiện số lượng người thích.

Instagram Comment Instagram Comment

67 ✍️ Instagram Comment - Việt 2,000,000 ₫ 10 1 000 000
💲 Giá: 𝟮.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/CMT
📋 Nội dung:
- Tài khoản Việt, comment hầu như không tụt, có thể trùng cmt
---
⚠️ Lưu ý:
- Không seeding các cmt tiêu cực, gây ảnh hưởng đến người khác, chống phá, đồi trụy, vi phạm pháp luật...
66 ✍️ Instagram Comment - Ngoại quốc 950,000 ₫ 10 1 000 000
💲 Giá: 𝟵𝟱𝟬 𝗩𝗡𝗗/cmt
📋 Nội dung:
- Từ nhiều nguồn tài khoản, lên nhanh
---
⚠️ Lưu ý:
- Không seeding các cmt tiêu cực, gây ảnh hưởng đến người khác, chống phá, đồi trụy, vi phạm pháp luật...

Instagram View Reel - IGTV - Story Instagram View Reel - IGTV - Story

64 🎬 View Reel - Sever 1 12,000 ₫ 500 1 000 000
💲 Giá: 𝟭.𝟱𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/ 𝟭𝟬𝟬 𝘃𝗶𝗲𝘄
📋 Nội dung:
- Done đơn trong 1-2h
- Hầu như không tụt
---
⚠️ Lưu ý copy đúng dạng link chuẩn:
- https://www.instagram.com/𝗿𝗲𝗲𝗹/CWxtrWaAPs/
196 🎬 View Reel - Sever 2 15,000 ₫ 500 1 000 000
💲 Giá: 𝟭.𝟮𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/ 𝟭𝟬𝟬 𝘃𝗶𝗲𝘄
📋 Nội dung:
- Chậm hơn Sever 1
- Hầu như không tụt
---
⚠️ Lưu ý copy đúng dạng link chuẩn:
- https://www.instagram.com/𝗿𝗲𝗲𝗹/CWxtrWaAPs/
198 🎬 View Story 10,000 ₫ 400 1 000 000
💲 Giá: 𝟭.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/ 𝟭𝟬𝟬 𝘃𝗶𝗲𝘄
📋 Nội dung:
- Tùy Instagram quy định, thường trong 3-6h xong
---
⚠️ Lưu ý:
- Copy link đúng và mở công khai
65 🎬 View Instagram TV - Sever 1 20,000 ₫ 500 1 000 000
💲 Giá: 𝟮.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/ 𝟭𝟬𝟬 𝘃𝗶𝗲𝘄
📋 Nội dung:
- Tốc độ nhanh, lên đủ sau 1-3h
- Hầu như không tụt
---
⚠️ Lưu ý copy đúng dạng link chuẩn:
-https://www.instagram.com/tv/CW15uFWLx_p/
197 🎬 View Instagram TV - Sever 2 15,000 ₫ 500 1 000 000
💲 Giá: 𝟭.𝟱𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/ 𝟭𝟬𝟬 𝘃𝗶𝗲𝘄
📋 Nội dung:
- Chậm hơn sever 1
- Hầu như không tụt
---
⚠️ Lưu ý copy đúng dạng link chuẩn:
-https://www.instagram.com/tv/CW15uFWLs_p/

Instagram Follow Instagram Follow

63 ✨ Follow Việt - 𝗚𝗼𝗼𝗱 325,000 ₫ 200 1 000 000
💲 Giá: 𝟯𝟮𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/ 𝟭𝟬𝟬𝟬 𝗳𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄
📋Nội dung:
- Tăng follow cá nhân, 100% Việt chắc, bền, không ảnh hưởng đến tương tác
- Hoàn thành từ 1-2 ngày
- Độ tụt cuối cùng: rất ít từ dưới 5% hoặc không tụt
- Bảo hành tốt theo quý - 9 tháng (tham khảo phần bảo hành dịch vụ)

⚠️ Lưu ý:
- Copy đúng link trang cá nhân, mở công khai tài khoản
- Không đổi tên/id trong lúc chạy đơn, cố tình vi phạm sẽ không hoàn tiền
62 ✨ Follow Việt - 𝗡𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹 152,000 ₫ 500 1 000 000
💲Giá: 𝟭𝟱𝟮.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 /𝟭𝟬𝟬𝟬 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄
📋 Nội dung:
- Tăng Follow nguồn Việt, tài khoản bền, chắc
- Độ tụt thấp ~ 5%, hoặc không tụt
- Bảo hành theo quý - 6 tháng (tham khảo phần bảo hành dịch vụ)
- Tốc độ hoàn thành từ 1-2 ngày
---
⚠️ Lưu ý:
- Copy đúng link trang cá nhân, mở công khai tài khoản
- Không đổi tên/id trong lúc chạy đơn, cố tình vi phạm sẽ không hoàn tiền
60 ✨ Follow Random - 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗲𝗿 𝗖𝗵𝗲𝗮𝗽 50,000 ₫ 1 500 1 000 000
💲 Giá: 𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/ 𝟭𝟬𝟬𝟬 𝗳𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄
📋 Nội dung:
- Follow Random nhiều quốc gia
- Tụt chưa xác định
- Tốc độ hoàn thành: RẤT CHẬM (50-200/NGÀY)
- Không bảo hành (tiền nào của nấy)
---
⚠️ Lưu ý:
- Copy đúng link trang cá nhân, mở công khai tài khoản
- Không đổi tên/id trong lúc chạy đơn, cố tình vi phạm sẽ không hoàn tiền
61 ✨ Follow 𝗜𝗡𝗗𝗢𝗡𝗘𝗦𝗜𝗔 65,000 ₫ 1 000 1 000 000
💲 Giá: 𝟲𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/ 𝟭𝟬𝟬𝟬 𝗳𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄
📋 Nội dung:
- Tăng Follow acc Indonesia
- Tụt chưa xác định
- Tốc độ hoàn thành từ 1-2 ngày
- Không bảo hành (tiền nào của nấy)
---
⚠️ Lưu ý:
- Copy đúng link trang cá nhân, mở công khai tài khoản
- Không đổi tên/id trong lúc chạy đơn, cố tình vi phạm sẽ không hoàn tiền
199 ✨ Follow 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔 82,000 ₫ 1 000 1 000 000
💲 Giá: 𝟴𝟮.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/ 𝟭𝟬𝟬𝟬 𝗳𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄
📋 Nội dung:
- Tăng Follow acc Ấn Độ
- Tụt chưa xác định, bảo hành 7 ngày
- Tốc độ hoàn thành từ 1-2 ngày
---
⚠️ Lưu ý:
- Copy đúng link trang cá nhân, mở công khai tài khoản
- Không đổi tên/id trong lúc chạy đơn, cố tình vi phạm sẽ không hoàn tiền
200 ✨ Follow 𝗨𝗦𝗔 178,000 ₫ 500 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟳𝟴.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/ 𝟭𝟬𝟬𝟬 𝗳𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄
📋 Nội dung:
- Tăng Follow acc USA
- Tụt chưa xác định, bảo hành 30 ngày
- Tốc độ hoàn thành từ 1-2 ngày
---
⚠️ Lưu ý:
- Copy đúng link trang cá nhân, mở công khai tài khoản
- Không đổi tên/id trong lúc chạy đơn, cố tình vi phạm sẽ không hoàn tiền
201 ✨ Follow 𝗞𝗢𝗥𝗘𝗔𝗡 - Tạm đóng 192,000 ₫ 500 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟵𝟮.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/ 𝟭𝟬𝟬𝟬 𝗳𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄
📋 Nội dung:
- Tăng Follow acc Hàn Quốc
- Tụt chưa xác định, bảo hành 30 ngày
- Tốc độ hoàn thành từ 1-2 ngày
---
⚠️ Lưu ý:
- Copy đúng link trang cá nhân, mở công khai tài khoản
- Không đổi tên/id trong lúc chạy đơn, cố tình vi phạm sẽ không hoàn tiền
202 ✨ Follow 𝗕𝗥𝗔𝗭𝗜𝗟 162,000 ₫ 500 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟲𝟮.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/ 𝟭𝟬𝟬𝟬 𝗳𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄
📋 Nội dung:
- Tăng Follow acc Brazil
- Tụt chưa xác định, bảo hành 30 ngày
- Tốc độ hoàn thành từ 1-2 ngày
---
⚠️ Lưu ý:
- Copy đúng link trang cá nhân, mở công khai tài khoản
- Không đổi tên/id trong lúc chạy đơn, cố tình vi phạm sẽ không hoàn tiền

Instagram Combo | Auto Like Instagram Combo | Auto Like

161 🔥 V1 - GÓI TĂNG LIKE MINI 220,000 ₫ 1 1
💲 Giá: 𝟮𝟮𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/Tháng (gốc 280.000đ giảm 22%)
📋 Nội dung:
- Tăng like mỗi bài viết Instagram của bạn từ 50-80 like
- Nguồn tài khoản Việt, tốc độ nhanh
- Dùng được cho 35 bài trong 30 ngày
- Bảo hành tốt - tăng lại trong tháng nếu tụt

🕐 Thời gian chạy: 15 phút từ lúc order
---
⚠️ Lưu ý:
- Copy đúng link trang cá nhân, mở công khai tài khoản
- Không đổi tên/id trong lúc chạy đơn, cố tình vi phạm sẽ không hoàn tiền
133 🔥 V2 - GÓI TĂNG LIKE THƯỜNG 400,000 ₫ 1 1
💲 Giá: 𝟰𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/Tháng (gốc 787.500đ giảm 49%)
📋 Nội dung:
- Tăng like mỗi bài viết Instagram của bạn từ 140 - 200 like
- Nguồn tài khoản Việt, tốc độ nhanh
- Dùng được cho 35 bài trong 30 ngày
- Bảo hành tốt - tăng lại trong tháng nếu tụt

🕐 Thời gian chạy: 15 phút từ lúc order
---
⚠️ Lưu ý:
- Copy đúng link trang cá nhân, mở công khai tài khoản
- Không đổi tên/id trong lúc chạy đơn, cố tình vi phạm sẽ không hoàn tiền
134 🔥 V3 - GÓI TĂNG LIKE PRO 580,000 ₫ 1 1
💲 Giá: 𝟱𝟴𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/Tháng (gốc 1.365.000đ giảm 58%)
📋 Nội dung:
- Tăng like mỗi bài viết Instagram của bạn từ 240 - 300 like
- Nguồn tài khoản Việt, tốc độ nhanh
- Dùng được cho 35 bài trong 30 ngày
- Bảo hành tốt - tăng lại trong tháng nếu tụt
🕐 Thời gian chạy: 15 phút từ lúc order
---
⚠️ Lưu ý:
- Copy đúng link trang cá nhân, mở công khai tài khoản
- Không đổi tên/id trong lúc chạy đơn, cố tình vi phạm sẽ không hoàn tiền
135 🔥 N1 - SET UP INSTAGRAM THƯỜNG 370,000 ₫ 1 1
💲 Giá: 𝟯𝟳𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/GÓI (gốc 437.000đ giảm 15%)
📋 Nội dung:
- Tăng 𝟭𝟬𝟬𝟬 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 Việt (loại thường 152.000đ/1000 follow)
- Tăng 𝟭𝟬𝟬𝟬 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 Ngoại (loại trung 60.000đ/1000 follow)
- Tăng like mỗi bài viết Instagram của bạn từ 50 like (hạn trong 30 ngày - tối đa 30 bài) - giá gốc 225.000đ
- Nguồn like tài khoản Việt, tốc độ nhanh
- Bảo hành Follow theo quý - 6 tháng
🕐 Thời gian chạy: 15 phút từ lúc order
---
⚠️ Lưu ý:
- Copy đúng link trang cá nhân, mở công khai tài khoản
- Không đổi tên/id trong lúc chạy đơn, cố tình vi phạm sẽ không hoàn tiền
136 🔥 N2 - SET UP INSTAGRAM PRO 732,000 ₫ 1 1
💲 Giá: 𝟳𝟯𝟮.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/GÓI (gốc 976.000đ giảm 25%)
📋 Nội dung:
- Tăng 𝟯𝟬𝟬𝟬 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 Việt (loại thường 152.000đ/1000 follow)
- Tăng 𝟮𝟬𝟬𝟬 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 Ngoại (loại trung 60.000đ/1000 follow)
- Tặng gói TĂNG LIKE V1 - mỗi bài viết Instagram của bạn từ 150 like (hạn trong 30 ngày - tối đa 35 bài) - giá gốc 400.000đ
- Nguồn like tài khoản Việt, tốc độ nhanh
- Bảo hành Follow theo quý - 6 tháng
🕐 Thời gian chạy: 15 phút từ lúc order
---
⚠️ Lưu ý:
- Copy đúng link trang cá nhân, mở công khai tài khoản
- Không đổi tên/id trong lúc chạy đơn, cố tình vi phạm sẽ không hoàn tiền

Tiktok View

203 🎬 Tăng View Random 3,000 ₫ 1 000 100 000 000
💲 Giá: 𝟯.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬𝟬 𝘃𝗶𝗲𝘄
📋 Nội dung:
- View đến từ nhiều người ngẫu nhiên, có tỷ lệ thật nhất định
- Tốc độ nhanh
- Hầu như không tụt

🕐 Thời gian:
- Nhận đơn < 5 phút
- Hoàn thành trung bình trong 60p (chậm nhất 12h nếu sever delay)

⚠️ Lưu ý Link mẫu dạng:
+https://www.tiktok.com/@username/video/7002193
+https://vt.tiktok.com/ZSJ313rLu/
=> Sẽ không hoàn tiền nếu làm sai vì dịch vụ quá rẻ.
69 🎬 View Tiktok - Supper Fast 3,350 ₫ 1 000 100 000 000
💲 Giá: 𝟯.𝟱𝟱𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬𝟬 𝘃𝗶𝗲𝘄
📋 Nội dung:
- Tốc độ nhanh
- Không tụt

🕐 Thời gian:
- Nhận đơn < 5 phút
- Hoàn thành trong 30 phút, tối đa trong 2h

⚠️ Lưu ý Link mẫu dạng:
+https://www.tiktok.com/@username/video/7002193
+https://vt.tiktok.com/ZSJ313rLu/
=> Sẽ không hoàn tiền nếu làm sai vì dịch vụ quá rẻ.
68 🎬 Tăng View siêu rẻ - BOT 2,900 ₫ 2 000 100 000 000
💲 Giá: 𝟮.𝟵𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬𝟬 𝘃𝗶𝗲𝘄
📋 Nội dung:
- Tốc độ nhanh
- Hầu như không tụt

🕐 Thời gian:
- Nhận đơn < 5 phút
- Hoàn thành trong 5 phút

⚠️ Lưu ý Link mẫu dạng:
+https://www.tiktok.com/@username/video/7002193
+https://vt.tiktok.com/ZSJ313rLu/
=> Sẽ không hoàn tiền nếu làm sai vì dịch vụ quá rẻ.
223 🎬 View Bảo hành Vĩnh viễn 4,900 ₫ 1 000 100 000 000
💲 Giá: 𝟰.𝟵𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬𝟬 𝘃𝗶𝗲𝘄
📋 Nội dung:
- View đến từ nhiều người ngẫu nhiên, có tỷ lệ thật nhất định
- Tốc độ nhanh
- Bảo hành VĨNH VIỄN, KHÔNG TỤT

🕐 Thời gian:
- Nhận đơn < 5 phút
- Hoàn thành trung bình trong 60p (chậm nhất 12h nếu sever delay)

⚠️ Lưu ý Link mẫu dạng:
+https://www.tiktok.com/@username/video/7002193
+https://vt.tiktok.com/ZSJ313rLu/
=> Sẽ không hoàn tiền nếu làm sai vì dịch vụ quá rẻ.

Tiktok Tim

159 💟 Tiktok TIM Việt 70,000 ₫ 100 1 000 000
💲 Giá: 𝟳.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 𝘁𝗶𝗺
📋 Nội dung:
- Tốc độ chậm - lên từ từ như thật
- Hoàn thành trong 1-3h/100 tim
- Lên thiếu ~5-10% (nên buff dư khi order), bảo hành 30 ngày
- Người dùng bấm tay, không chạy tự động, rất thật

⚠️ Lưu ý Link mẫu dạng:
+https://www.tiktok.com/@username/video/7002193
+https://vt.tiktok.com/ZSJ313rLu/
=> Sẽ không hoàn tiền nếu làm sai vì dịch vụ quá rẻ.
228 💟 Tiktok TIM Việt - 3 cip gần nhất 65,000 ₫ 300 1 000 000
💲 Giá: 𝟲.𝟱𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 𝘁𝗶𝗺
📋 Nội dung:
- Tốc độ chậm - lên từ từ như thật, số lượng order chia đều cho 3 clip gần nhất
- Hoàn thành trong 1-3h/100 tim
- Người dùng bấm tay, không chạy tự động, rất thật

⚠️ Lưu ý: Copy link trang Tiktok cần tăng tim và dán bên dưới
229 💟 Tiktok TIM Việt - 5 cip gần nhất 60,000 ₫ 500 1 000 000
💲 Giá: 𝟲.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 𝘁𝗶𝗺
📋 Nội dung:
- Tốc độ chậm - lên từ từ như thật, số lượng order chia đều cho 5 clip gần nhất
- Hoàn thành trong 1-3h/100 tim
- Người dùng bấm tay, không chạy tự động, rất thật

⚠️ Lưu ý: Copy link trang Tiktok cần tăng tim và dán bên dưới
230 💟 Tiktok TIM Việt - 10 cip gần nhất 55,000 ₫ 1 000 1 000 000
💲 Giá: 𝟱.𝟱𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 𝘁𝗶𝗺
📋 Nội dung:
- Tốc độ chậm - lên từ từ như thật, số lượng order chia đều cho 10 clip gần nhất
- Hoàn thành trong 1-3h/100 tim
- Người dùng bấm tay, không chạy tự động, rất thật

⚠️ Lưu ý: Copy link trang Tiktok cần tăng tim và dán bên dưới
205 💟 Tăng TIM Siêu rẻ 50,000 ₫ 100 1 000 000
💲 Giá: 𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/ 𝟭𝟬𝟬 𝘁𝗶𝗺
📋 Nội dung:
- Tốc độ chậm, lên sau 3-5h
- Độ tụt nhiều ít tùy lúc TIKTOK quét, không bảo hành
- Nguồn ngoại quốc/clone ngẫu nhiên

⚠️ Lưu ý Link mẫu dạng:
+https://www.tiktok.com/@username/video/7002193
+https://vt.tiktok.com/ZSJ313rLu/
=> Sẽ không hoàn tiền nếu làm sai vì dịch vụ quá rẻ.
71 💟 Tăng TIM Ngoại/Clone 60,000 ₫ 100 1 000 000
💲 Giá: 𝟲.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/ 𝟭𝟬𝟬 𝘁𝗶𝗺
📋 Nội dung:
- Tốc độ chậm, lên sau 3-5h
- Độ tụt nhiều ít tùy lúc TIKTOK quét, không bảo hành
- Nguồn ngoại quốc/clone ngẫu nhiên

⚠️ Lưu ý Link mẫu dạng:
+https://www.tiktok.com/@username/video/7002193
+https://vt.tiktok.com/ZSJ313rLu/
=> Sẽ không hoàn tiền nếu làm sai vì dịch vụ quá rẻ.

Tiktok Follow

234 ✨ Tăng FOLLOW VIỆT - TỐT 175,000 ₫ 100 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟳.𝟱𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/ 𝟭𝟬𝟬 𝗳𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄
📋 Nội dung:
- Tăng follow nguồn Việt, tốt, tài khoản bền, chắc, ít tụt
- Tốc độ chậm, người dùng bấm tay trung bình ~ 400 - 800 follow/ngày
- Thời gian lên đơn < 30 phút
- Bảo hành theo quý - 6 tháng

---
⚠️ Lưu ý phải đọc:
- Link dạng: https://www.tiktok.com/@username
- Mở công khai tài khoản
- Copy đúng cú pháp link, không đổi tên/id trong lúc chạy đơn, cố tình vi phạm sẽ không hoàn tiền
***Nếu mua kết hợp thêm với loại rẻ, chúng tôi sẽ cân nhắc bảo hành hoặc không, dựa trên thông số
73 ✨ Tăng FOLLOW VIỆT - Thường 135,000 ₫ 100 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟯𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/ 𝟭𝟬𝟬𝟬 𝗳𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄
📋 Nội dung:
- Tăng follow nguồn Việt, tốt, tài khoản bền, chắc, ít tụt
- Tốc độ chậm, người dùng bấm tay trung bình khoảng ~300 follow/ngày
- Thời gian lên đơn < 30 phút
- Bảo hành: 3 tháng
---
⚠️ Lưu ý phải đọc:
- Link dạng: https://www.tiktok.com/@username
- Mở công khai tài khoản
- Copy đúng cú pháp link, không đổi tên/id trong lúc chạy đơn, cố tình vi phạm sẽ không hoàn tiền
***Nếu mua kết hợp thêm với loại rẻ, chúng tôi sẽ cân nhắc bảo hành hoặc không, dựa trên thông số
74 ✨ Tăng FOLLOW VIỆT - Rẻ 98,000 ₫ 100 1 000 000
💲 Giá: 𝟵𝟴.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/ 𝟭𝟬𝟬𝟬 𝗳𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄
📋 Nội dung:
- Tăng follow nguồn Việt, ngẫu nhiên Clone,
- Tốc độ chậm, người dùng bấm tay ~ 100-200 Follow/ngày
- Thời gian lên đơn < 30 phút
- Tụt ít 5-7%, bảo hành theo quý - 3 tháng
---
⚠️ Lưu ý phải đọc:
- Link dạng: https://www.tiktok.com/@username
- Mở công khai tài khoản
- Copy đúng cú pháp link, không đổi tên/id trong lúc chạy đơn, cố tình vi phạm sẽ không hoàn tiền
***Nếu mua kết hợp thêm với loại rẻ, chúng tôi sẽ cân nhắc bảo hành hoặc không, dựa trên thông số

Tiktok Share - Save

130 📣 Tăng Lượt Share Clip 150,000 ₫ 100 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗲
📋 Nội dung:
- Tăng share cho Clip Tiktok
- Người dùng thật từ nhiều nguồn ngoại
- Không tụt
- Mở chế độ hiển thị lượt share

⚠️ Lưu ý Link mẫu dạng:
+https://www.tiktok.com/@username/video/7002193
+https://vt.tiktok.com/ZSJ313rLu/
=> Sẽ không hoàn tiền nếu làm sai vì dịch vụ quá rẻ.
239 📣 Tăng Lượt Lưu Clip 150,000 ₫ 100 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 Lưu clip
📋 Nội dung:
- Tăng lưu cho Clip Tiktok
- Người dùng thật từ nhiều nguồn ngoại
- Không tụt
- Mở chế độ hiển thị lượt share

⚠️ Lưu ý Link mẫu dạng:
+https://www.tiktok.com/@username/video/7002193
+https://vt.tiktok.com/ZSJ313rLu/

Tiktok Comment

72 ✍️ Comment Việt 2,000,000 ₫ 10 100
💲 Giá: 𝟮.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝗰𝗺𝘁
📋 Nội dung:
- Comment thủ công, Nick clone, có thể không có avatar.
- Độ tụt: không
- Có thể lên thiếu 10-30% comment do Tiktok quét
- Tốc độ chậm trung bình từ 1-3h hoàn thành đơn (chậm nhất trong 24h)
CẬP NHẬT MỚI: Sau khi clone cmt xong. Tiktok hay ẩn mất cmt đó dẫn đến việc KHÔNG THẤY CMT NỮA , vì vậy hãy test ít trước, nếu cảm thấy đợi được thì hãy mua số lượng lớn.
---
⚠️ Lưu ý:
- Link video dạng:
+https://www.tiktok.com/@username/video/7002193682
+https://vt.tiktok.com/ZSJ313rLu/
204 ✍️ Comment Random quốc gia (Tạm đóng) 2,000,000 ₫ 10 10
Sever tạm đóng, quý khách thử lại sau

Tiktok Combo + Auto View/Like

82 🎬 Auto View tháng - Thường 360,000 ₫ 1 1
💲 Giá: 𝟯𝟲𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/Combo (Gốc 450.000đ - tiết kiệm 20%)
📋 Nội dung:
- Tăng 𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗜𝗘𝗪/𝗖𝗟𝗜𝗣 - làm đẹp kênh của bạn, tăng độ uy tín
- Dùng được cho 30 clip trong 30 ngày
🕐 Thời gian chạy: ngay lập tức
---
⚠️ Lưu ý:
- Copy đúng link kênh TIKTOK sử dụng dịch vụ và dán vào khung, mở công khai tài khoản
- View sẽ lên sau 2-3h khi bạn đăng clip, lý do là để lượng view thật của bạn chạy trước sau đó mới buff view, chứ không phải vừa đăng là tăng vèo vèo
- Không đổi tên/id trong lúc chạy đơn, cố tình vi phạm sẽ không hoàn tiền
83 🎬 Auto View tháng - Pro 720,000 ₫ 1 1
💲 Giá: 𝟳𝟮𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/Combo (Gốc 900.000đ - tiết kiệm 20%)
📋 Nội dung:
- Tăng 𝟭𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗜𝗘𝗪/𝗖𝗟𝗜𝗣 - làm đẹp kênh của bạn, tăng độ uy tín
- Dùng được cho 30 clip trong 30 ngày
🕐 Thời gian chạy: ngay lập tức
---
⚠️ Lưu ý:
- Copy đúng link kênh TIKTOK sử dụng dịch vụ và dán vào khung, mở công khai tài khoản
- View sẽ lên sau 2-3h khi bạn đăng clip, lý do là để lượng view thật của bạn chạy trước sau đó mới buff view, chứ không phải vừa đăng là tăng vèo vèo
- Không đổi tên/id trong lúc chạy đơn, cố tình vi phạm sẽ không hoàn tiền
84 🎬 Auto View tháng - Vip 990,000 ₫ 1 1
💲 Giá: 𝟵𝟵𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/Combo (Gốc 1.350.000đ - tiết kiệm 27%)
📋 Nội dung:
- Tăng 𝟭𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗜𝗘𝗪/𝗖𝗟𝗜𝗣 - làm đẹp kênh của bạn, tăng độ uy tín
- Dùng được cho 30 clip trong 30 ngày
🕐 Thời gian chạy: ngay lập tức
---
⚠️ Lưu ý:
- Copy đúng link kênh TIKTOK sử dụng dịch vụ và dán vào khung, mở công khai tài khoản
- View sẽ lên sau 2-3h khi bạn đăng clip, lý do là để lượng view thật của bạn chạy trước sau đó mới buff view, chứ không phải vừa đăng là tăng vèo vèo
- Không đổi tên/id trong lúc chạy đơn, cố tình vi phạm sẽ không hoàn tiền
85 💟 Gói tym Việt tháng 315,000 ₫ 1 1
💲 Giá: 𝟯𝟭𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/Combo (Gốc 350.000đ - tiết kiệm 10%)
📋 Nội dung:
- Tăng 𝟭𝟬𝟬 𝗧𝗜𝗠/𝗖𝗟𝗜𝗣 - làm đẹp kênh của bạn, tăng độ uy tín
- Dùng được cho 50 clip trong 30 ngày
🕐 Thời gian chạy: ngay lập tức
---
⚠️ Lưu ý:
- Copy đúng link kênh TIKTOK sử dụng dịch vụ và dán vào khung, mở công khai tài khoản
- Không đổi tên/id trong lúc chạy đơn, cố tình vi phạm sẽ không hoàn tiền
86 💟 Gói Supper TYM 1,400,000 ₫ 1 1
💲 Giá: 𝟭.𝟰𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/Combo (Gốc 1.750 .000đ - tiết kiệm 20%)
📋 Nội dung:
- Tăng 𝟱𝟬𝟬 𝗧𝗜𝗠/𝗖𝗟𝗜𝗣 - làm đẹp kênh của bạn, tăng độ uy tín
- Dùng được cho 50 clip trong 30 ngày
🕐 Thời gian chạy: ngay lập tức
---
⚠️ Lưu ý:
- Copy đúng link kênh TIKTOK sử dụng dịch vụ và dán vào khung, mở công khai tài khoản
- Không đổi tên/id trong lúc chạy đơn, cố tình vi phạm sẽ không hoàn tiền
90 🎬 💟 Auto VIEW + TYM - Thường 480,000 ₫ 1 1
💲Giá: 𝟰𝟴𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗
📋 Nội dung:
- Mỗi clip tăng 𝟯𝟱𝟬𝟬 𝗩𝗜𝗘𝗪 + 𝟭𝟬𝟬 𝗧𝗜𝗠 - tối đa 30 clip/tháng
- Tăng view và tym tương ứng cho các video của bạn
- Tạo độ tin tưởng cao
- Tạo niềm tin, làm tiền đề phát triển thành KOLs
- Thời hạn sử dụng 30 ngày
---
⚠️ Lưu ý:
- Copy đúng link kênh TIKTOK sử dụng dịch vụ và dán vào khung, mở công khai tài khoản
- View và TIM sẽ lên sau 2-3h khi bạn đăng clip, lý do là để lượng view thật của bạn chạy trước sau đó mới buff view, chứ không phải vừa đăng là tăng vèo vèo
- Không đổi tên/id trong lúc chạy đơn, cố tình vi phạm sẽ không hoàn tiền
91 🎬 💟 Auto VIEW + TYM - Pro 1,115,000 ₫ 1 1
💲Giá: 𝟭.𝟭𝟭𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗
📋 Nội dung:
- Mỗi clip tăng 𝟲𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗜𝗘𝗪 + 𝟯𝟬𝟬 𝗧𝗜𝗠 - tối đa 30 clip/tháng
- Tăng view và tym tương ứng cho các video của bạn
- Tạo độ tin tưởng cao
- Tạo niềm tin, làm tiền đề phát triển thành KOLs
- Thời hạn sử dụng 30 ngày
---
⚠️ Lưu ý:
- Copy đúng link kênh TIKTOK sử dụng dịch vụ và dán vào khung, mở công khai tài khoản
- View và TIM sẽ lên sau 2-3h khi bạn đăng clip, lý do là để lượng view thật của bạn chạy trước sau đó mới buff view, chứ không phải vừa đăng là tăng vèo vèo
- Không đổi tên/id trong lúc chạy đơn, cố tình vi phạm sẽ không hoàn tiền

Tiktok LiveStream (Tạm đóng)

79 👁️‍🗨️ 30 phút - Mắt loại 1 - ổn định TỐT 800,000 ₫ 100 1 000 000
💲Giá: 800 𝗩𝗡𝗗 - mắt xem live trong 30 phút
- Giá tiền = số lượng mắt * số phút xem (30 phút) * đơn giá
📋 Nội dung:
- Mắt xem lives là tài khoản Việt
- Độ ổn định TỐT
- Mắt dao động từ 85-105%
🕐 Thời gian bắt đầu: ngay lập tức

⚠️ Lưu ý:
- Chú ý copy đúng link bài viết nhé các bạn
- Video trực tiếp phải ở chế độ công khai (không giới hạn quyền riêng tư, quốc gia hoặc độ tuổi trên trang)
- Hạn chế sử dụng nhiều dịch vụ trên cùng 1 bài livestream để tránh báo Spam, trường hợp cố tình sẽ không được hoàn tiền
- Trước khi lên đơn khuyến khích lên hệ trực tiếp Admin để được hỗ trợ nhanh nhất
- Đơn hàng trên 1000 mắt + thời gian xem > 90 phút, lên hệ Admin để được fix giá mạnh
80 👁️‍🗨️ 60 phút - Mắt loại 1 - ổn định TỐT 1,600,000 ₫ 100 1 000 000
💲Giá: 1600 𝗩𝗡𝗗 - mắt xem live trong 60 phút
- Giá tiền = số lượng mắt * số phút xem (60 phút) * đơn giá
📋 Nội dung:
- Mắt xem lives là tài khoản Việt
- Độ ổn định TỐT
- Mắt dao động từ 85-105%
🕐 Thời gian bắt đầu: ngay lập tức

⚠️ Lưu ý:
- Chú ý copy đúng link bài viết nhé các bạn
- Video trực tiếp phải ở chế độ công khai (không giới hạn quyền riêng tư, quốc gia hoặc độ tuổi trên trang)
- Hạn chế sử dụng nhiều dịch vụ trên cùng 1 bài livestream để tránh báo Spam, trường hợp cố tình sẽ không được hoàn tiền
- Trước khi lên đơn khuyến khích lên hệ trực tiếp Admin để được hỗ trợ nhanh nhất
- Đơn hàng trên 1000 mắt + thời gian xem > 90 phút, lên hệ Admin để được fix giá mạnh
81 👁️‍🗨️ 90 phút - Mắt loại 1 - ổn định TỐT 2,400,000 ₫ 100 1 000 000
💲Giá: 2400 𝗩𝗡𝗗 - mắt xem live trong 90 phút
- Giá tiền = số lượng mắt * số phút xem (90 phút) * đơn giá
📋 Nội dung:
- Mắt xem lives là tài khoản Việt
- Độ ổn định TỐT
- Mắt dao động từ 85-105%
🕐 Thời gian bắt đầu: ngay lập tức

⚠️ Lưu ý:
- Chú ý copy đúng link bài viết nhé các bạn
- Video trực tiếp phải ở chế độ công khai (không giới hạn quyền riêng tư, quốc gia hoặc độ tuổi trên trang)
- Hạn chế sử dụng nhiều dịch vụ trên cùng 1 bài livestream để tránh báo Spam, trường hợp cố tình sẽ không được hoàn tiền
- Trước khi lên đơn khuyến khích lên hệ trực tiếp Admin để được hỗ trợ nhanh nhất
- Đơn hàng trên 1000 mắt + thời gian xem > 90 phút, lên hệ Admin để được fix giá mạnh
76 👁️‍🗨️ 30 phút - Mắt loại 2 - ổn định ít 390,000 ₫ 100 1 000 000
💲Giá: 𝟯𝟵𝟬 𝗩𝗡𝗗 - mắt xem live trong 30 phút
- Giá tiền = số lượng mắt * số phút xem (30 phút) * đơn giá
📋 Nội dung:
- Mắt xem lives là tài khoản Việt
- Độ ổn định vừa phải
- Mắt dao động từ 70-85%
🕐 Thời gian bắt đầu: ngay lập tức

⚠️ Lưu ý:
- Nick TIKTOK yếu nên cân nhắc dùng
- Chú ý copy đúng link bài viết nhé các bạn
- Video trực tiếp phải ở chế độ công khai (không giới hạn quyền riêng tư, quốc gia hoặc độ tuổi trên trang)
- Hạn chế sử dụng nhiều dịch vụ trên cùng 1 bài livestream để tránh báo Spam, trường hợp cố tình sẽ không được hoàn tiền
- Trước khi lên đơn khuyến khích lên hệ trực tiếp Admin để được hỗ trợ nhanh nhất
- Đơn hàng trên 1000 mắt + thời gian xem > 90 phút, lên hệ Admin để được fix giá mạnh
77 👁️‍🗨️ 60 phút - Mắt loại 2 - ổn định ít 780,000 ₫ 100 1 000 000
💲Giá: 780 𝗩𝗡𝗗 - mắt xem live trong 60 phút
- Giá tiền = số lượng mắt * số phút xem (60 phút) * đơn giá
📋 Nội dung:
- Mắt xem lives là tài khoản Việt
- Độ ổn định vừa phải
- Mắt dao động từ 70-85%
🕐 Thời gian bắt đầu: ngay lập tức

⚠️ Lưu ý:
- Nick TIKTOK yếu nên cân nhắc dùng
- Chú ý copy đúng link bài viết nhé các bạn
- Video trực tiếp phải ở chế độ công khai (không giới hạn quyền riêng tư, quốc gia hoặc độ tuổi trên trang)
- Hạn chế sử dụng nhiều dịch vụ trên cùng 1 bài livestream để tránh báo Spam, trường hợp cố tình sẽ không được hoàn tiền
- Trước khi lên đơn khuyến khích lên hệ trực tiếp Admin để được hỗ trợ nhanh nhất
- Đơn hàng trên 1000 mắt + thời gian xem > 90 phút, lên hệ Admin để được fix giá mạnh
78 👁️‍🗨️ 90 phút - Mắt loại 2 - ổn định ít 1,170,000 ₫ 100 1 000 000
💲Giá: 1170 𝗩𝗡𝗗 - mắt xem live trong 90 phút
- Giá tiền = số lượng mắt * số phút xem (90 phút) * đơn giá
📋 Nội dung:
- Mắt xem lives là tài khoản Việt
- Độ ổn định vừa phải
- Mắt dao động từ 70-85%
🕐 Thời gian bắt đầu: ngay lập tức

⚠️ Lưu ý:
- Nick TIKTOK yếu nên cân nhắc dùng
- Chú ý copy đúng link bài viết nhé các bạn
- Video trực tiếp phải ở chế độ công khai (không giới hạn quyền riêng tư, quốc gia hoặc độ tuổi trên trang)
- Hạn chế sử dụng nhiều dịch vụ trên cùng 1 bài livestream để tránh báo Spam, trường hợp cố tình sẽ không được hoàn tiền
- Trước khi lên đơn khuyến khích lên hệ trực tiếp Admin để được hỗ trợ nhanh nhất
- Đơn hàng trên 1000 mắt + thời gian xem > 90 phút, lên hệ Admin để được fix giá mạnh

Twitter Sub Twitter Sub

103 🔴 Twitter Sub 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 780,000 ₫ 50 10 000
💲 Giá: 𝟳𝟴𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄
📋 Nội dung:
- Tài khoản acc Thailand, mọi người lưu ý
- Độ tụt chưa xác định, mọi người nên test thử một lượng nhỏ để trải nghiệm
- Tốc độ lên ~50 sub/ngày, bảo hành 7 ngày
🕐 Thời gian bắt đầu chậm ~ 1 ngày
208 🔴 Twitter Sub 𝗕𝗮𝗻𝗴𝗹𝗮𝗱𝗲𝘀𝗵 720,000 ₫ 50 10 000
💲 Giá: 𝟳𝟮𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄
📋 Nội dung:
- Tài khoản acc Bangladesh, mọi người lưu ý
- Độ tụt chưa xác định, mọi người nên test thử một lượng nhỏ để trải nghiệm
- Tốc độ lên ~50 sub/ngày, bảo hành 7 ngày
🕐 Thời gian bắt đầu chậm ~ 1 ngày
209 🔴 Twitter Sub 𝗨𝗦𝗔 1,200,000 ₫ 50 10 000
💲 Giá: 𝟭.𝟮𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄
📋 Nội dung:
- Tài khoản acc USA, mọi người lưu ý
- Độ tụt chưa xác định, mọi người nên test thử một lượng nhỏ để trải nghiệm
- Tốc độ lên ~50 sub/ngày, bảo hành 7 ngày
🕐 Thời gian bắt đầu chậm ~ 1 ngày

Twitter Like Post Twitter Like Post

210 🔴 Twitter Like Mixed 170,000 ₫ 100 10 000
💲 Giá: 𝟭𝟳.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 𝗹𝗶𝗸𝗲
📋 Nội dung:
- Độ tụt chưa xác định, mọi người nên test thử một lượng nhỏ để trải nghiệm
- Không bảo hành
🕐 Thời gian bắt đầu chậm ~ 1 ngày
104 🔴 Twitter Like Random 150,000 ₫ 100 10 000
💲 Giá: 𝟭𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 𝗹𝗶𝗸𝗲
📋 Nội dung:
- Độ tụt chưa xác định, mọi người nên test thử một lượng nhỏ để trải nghiệm
- Không bảo hành
🕐 Thời gian bắt đầu chậm ~ 1 ngày

Twitter View Twitter View

211 🔴 Twitter View Video 5,900 ₫ 1 000 10 000
💲 Giá: 𝟱.𝟵𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬𝟬 𝘃𝗶𝗲𝘄
📋 Nội dung:
- Hoàn thành trong 12h, không tụt
- Không bảo hành

Shopee Theo Dõi Shopee Theo Dõi

100 ✌️ Shopee theo dõi 250,000 ₫ 500 1 000 000
💲 Giá: 𝟮𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 Theo dõi shop
📋 Nội dung:
- Tăng độ uy tín, sự tin tưởng cho khách hàng
- Tài khoản sạch, nguồn tốt, bền và chắc
- Độ tụt khoảng ~5% hoặc nhiều hơn khi bị quét (tụt dưới 40% hỗ trợ buff lại đủ)
- Bảo hành 60 ngày
🕐 Thời gian hoàn thành nhanh từ 1-2h
⚠️ Lưu ý:
- Nghiêm cấm đổi Username trong quá trình Buff Shopee. Nếu khách hàng cố tình đổi Username trong quá trình Buff Shopee sẽ KHÔNG được hoàn tiền.

Shopee Like Sản Phẩm Shopee Like Sản Phẩm

101 👍 Shopee like sản phẩm 130,000 ₫ 100 1 000 000
💲 Giá: 𝟭𝟯.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 𝗹𝗶𝗸𝗲
📋 Nội dung:
- Tăng độ uy tín, sự tin tưởng cho khách hàng
- Tài khoản sạch, nguồn tốt
- Độ tụt cuối cùng ~5%
- Bảo hành 60 ngày
🕐 Thời gian hoàn thành nhanh từ 1-2h
⚠️ Lưu ý:
- Copy đúng link sản phầm cần tăng like, không copy link của shop
- Nghiêm cấm đổi Username trong quá trình Buff Shopee. Nếu khách hàng cố tình đổi Username trong quá trình Buff Shopee sẽ KHÔNG được hoàn tiền.

Youtube View

108 🎬 VIEW từ mạng xã hội - Global 160,000 ₫ 1 000 1 000 000
💲 Giá : 𝟭𝟲𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬𝟬 𝘃𝗶𝗲𝘄
📋 Nội dung:
- View nguồn từ các mạng xã hội
- Từ nhiều quốc gia
- Tốc độ 10K-1M + Lượt xem trong 1 - 7 ngày
- Độ tụt ít hoặc không tụt
🕐 Thời gian bắt đầu 0-48h
⚠️ Lưu ý:
- Video chắc chắn đăng ở chế độ công khai, nếu cố tình oder các loại video chặn quốc gia hay giới hạn độ tuổi, video livestream, công chiếu sẽ không hoàn tiền
109 🎬 VIEW người dùng thật - Global 90,000 ₫ 1 000 1 000 000
💲 Giá : 𝟵𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬𝟬 𝘃𝗶𝗲𝘄
📋 Nội dung:
- Người dùng thật từ nhiều quốc gia
- Tốc độ 10K-1M + Lượt xem trong 1 - 7 ngày
- Chất lượng tốt
🕐 Thời gian bắt đầu 0-48h
⚠️ Lưu ý:
- Video chắc chắn đăng ở chế độ công khai, nếu cố tình oder các loại video chặn quốc gia hay giới hạn độ tuổi, video livestream, công chiếu sẽ không hoàn tiền
110 🎬 VIEW thời gian xem cao - kèm like - Global 120,000 ₫ 1 000 1 000 000
💲 Giá : 𝟭𝟮𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬𝟬 𝘃𝗶𝗲𝘄
📋 Nội dung:
- Người dùng thật từ nhiều quốc gia
- Có thể kèm likes tốc độ 1k view/ 1 ngày, từ 0-24h bắt đầu chạy kể từ lúc mua
- Không tụt, bảo hành tốt
🕐 Thời gian bắt đầu 0-48h
⚠️ Lưu ý:
- Video chắc chắn đăng ở chế độ công khai, nếu cố tình oder các loại video chặn quốc gia hay giới hạn độ tuổi, video livestream, công chiếu sẽ không hoàn tiền
212 🎬 VIEW 𝗦𝗵𝗼𝗿𝘁 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼 - Sever 1 72,000 ₫ 1 000 1 000 000
💲 Giá : 𝟳𝟮.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬𝟬 𝘃𝗶𝗲𝘄
📋 Nội dung:
- Người dùng thật từ nhiều quốc gia
- Có thể kèm likes tốc độ 1k view/ 1 ngày, từ 0-24h bắt đầu chạy kể từ lúc mua
- Không tụt, bảo hành 30 ngày
- Link dạng:
https://www.youtube.com/shorts/IHeFEVvfkEE

🕐 Thời gian bắt đầu 0-48h
⚠️ Lưu ý:
- Video chắc chắn đăng ở chế độ công khai, nếu cố tình oder các loại video chặn quốc gia hay giới hạn độ tuổi, video livestream, công chiếu sẽ không hoàn tiền
213 🎬 VIEW 𝗦𝗵𝗼𝗿𝘁 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼 - Sever 2 65,000 ₫ 1 000 1 000 000
💲 Giá : 𝟲𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬𝟬 𝘃𝗶𝗲𝘄
📋 Nội dung:
- Người dùng thật từ nhiều quốc gia
- Có thể kèm likes tốc độ 1k view/ 1 ngày, từ 0-24h bắt đầu chạy kể từ lúc mua
- Không tụt, bảo hành 30 ngày
- Link dạng:
https://www.youtube.com/shorts/IHeFEVvfkEE

🕐 Thời gian bắt đầu: Chậm hơn Sever 1
⚠️ Lưu ý:
- Video chắc chắn đăng ở chế độ công khai, nếu cố tình oder các loại video chặn quốc gia hay giới hạn độ tuổi, video livestream, công chiếu sẽ không hoàn tiền

Youtube Like | Dislike

105 👍 Youtube Like 95,000 ₫ 100 10 000
💲 Giá : 𝟵.𝟱𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 𝗟𝗶𝗸𝗲
📋 Nội dung:
- Nên buff ít test thử trước khi lên đơn nhiều
- Like từ nhiều nguồn ngoại
- Tốc độ nhận đơn và lên trong 24h
- Không bảo hành
214 👍 Youtube Dislike 120,000 ₫ 100 10 000
💲 Giá : 𝟭𝟮.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬 𝗗𝗶𝘀𝗹𝗶𝗸𝗲
📋 Nội dung:
- Nên buff ít test thử trước khi lên đơn nhiều
- Like từ nhiều nguồn ngoại
- Tốc độ nhận đơn và lên trong 24h
- Không bảo hành
***Cấm sử dụng để phá, quấy rồi video của người khác

Youtube Subscribe

106 ✌️ Tăng SUB cho kênh - Rẻ 2,000,000 ₫ 100 10 000
💲 Giá : 𝟮.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝘀𝘂𝗯
📋 Nội dung:
- Sub đến từ nhiều quốc gia
- Bảo hành tăng lại nếu tụt 20 ngày
🕐 Thời gian bắt đầu chậm 10 -100/ngày
107 ✌️ Tăng SUB cho kênh - TỐT 3,500,000 ₫ 100 10 000
💲 Giá : 𝟯.𝟱𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝘀𝘂𝗯
📋 Nội dung:
- Sub đến từ nhiều quốc gia
- Tốc độ 10 - 150/ngày
- Tăng sub có thể kèm view và tương tác
- Không tụt
- Sub đến từ người dùng thật, bảo hành tăng lại nếu tụt trong 60 ngày
- Bật kiếm tiền được 100%
- Bảo hành 3 tháng
🕐 Thời gian bắt đầu 0-48h
232 Nâng cấp gói 150,000 ₫ 1 1

Youtube Comment

111 ✍️ Comment Video - Global 2,500,000 ₫ 10 1 000 000
💲 Giá : 𝟮.𝟱𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝗰𝗺𝘁
📋 Nội dung:
- Nguồn từ tài khoản quốc tế nhiều nguồn
- Tốc độ ~200/ngày
🕐 Thời gian bắt đầu 0-48h
⚠️ Lưu ý:
- Video chắc chắn đăng ở chế độ công khai, nếu cố tình oder các loại video chặn quốc gia hay giới hạn độ tuổi, video livestream, công chiếu sẽ không hoàn tiền
227 ✍️ Comment Việt 2,000,000 ₫ 10 1 000 000
💲 Giá : 𝟮.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝗰𝗺𝘁
📋 Nội dung:
- Nguồn từ tài khoản Việt
- Tốc độ ~200/ngày
🕐 Thời gian bắt đầu 0-48h
⚠️ Lưu ý:
- Video chắc chắn đăng ở chế độ công khai, nếu cố tình oder các loại video chặn quốc gia hay giới hạn độ tuổi, video livestream, công chiếu sẽ không hoàn tiền

Youtube LiveStream

151 👁️‍🗨️ Tăng mắt LIVE STREAM - 30 PHÚT 600,000 ₫ 100 100 000
💲 Giá: 600 𝗩𝗡𝗗 /MẮT (30 PHÚT)
📋 Nội dung:
- Tăng người xem Livestream trên Youtube
- Số lượng tăng dần dần
- Thời lượng xem: 30 Phút
- Có thể chồng đơn
🕐 Thời gian nhận đơn: Ngay lập tức
⚠️ Lưu ý:
- Trong quá trình Livestream nếu tắt live thì đơn đã hoàn thành
- Mở công khai video, không giới hạn đối tượng, quốc gia, khu vực
ĐỂ TRÁNH LỖI VUI LÒNG LIÊN HỆ AD TRƯỚC MỖI PHIÊN LIVE
235 👁️‍🗨️ Tăng mắt LIVE STREAM - 45 PHÚT 900,000 ₫ 100 100 000
💲 Giá: 900 𝗩𝗡𝗗 /MẮT (45 PHÚT)
📋 Nội dung:
- Tăng người xem Livestream trên Youtube
- Số lượng tăng dần dần
- Thời lượng xem: 45 Phút
- Có thể chồng đơn
🕐 Thời gian nhận đơn: Ngay lập tức
⚠️ Lưu ý:
- Trong quá trình Livestream nếu tắt live thì đơn đã hoàn thành
- Mở công khai video, không giới hạn đối tượng, quốc gia, khu vực
ĐỂ TRÁNH LỖI VUI LÒNG LIÊN HỆ AD TRƯỚC MỖI PHIÊN LIVE
236 👁️‍🗨️ Tăng mắt LIVE STREAM - 60 PHÚT 1,200,000 ₫ 100 100 000
💲 Giá: 1.200 𝗩𝗡𝗗 /MẮT (60 PHÚT)
📋 Nội dung:
- Tăng người xem Livestream trên Youtube
- Số lượng tăng dần dần
- Thời lượng xem: 60 Phút
- Có thể chồng đơn
🕐 Thời gian nhận đơn: Ngay lập tức
⚠️ Lưu ý:
- Trong quá trình Livestream nếu tắt live thì đơn đã hoàn thành
- Mở công khai video, không giới hạn đối tượng, quốc gia, khu vực
ĐỂ TRÁNH LỖI VUI LÒNG LIÊN HỆ AD TRƯỚC MỖI PHIÊN LIVE
237 👁️‍🗨️ Tăng mắt LIVE STREAM - 90 PHÚT 1,800,000 ₫ 100 100 000
💲 Giá: 1.800 𝗩𝗡𝗗 /MẮT (90 PHÚT)
📋 Nội dung:
- Tăng người xem Livestream trên Youtube
- Số lượng tăng dần dần từ
- Thời lượng xem: 90 Phút
- Có thể chồng đơn
🕐 Thời gian nhận đơn: Ngay lập tức
⚠️ Lưu ý:
- Trong quá trình Livestream nếu tắt live thì đơn đã hoàn thành
- Mở công khai video, không giới hạn đối tượng, quốc gia, khu vực
ĐỂ TRÁNH LỖI VUI LÒNG LIÊN HỆ AD TRƯỚC MỖI PHIÊN LIVE
238 👁️‍🗨️ Tăng mắt LIVE STREAM - 120 PHÚT 2,400,000 ₫ 100 100 000
💲 Giá: 2.400 𝗩𝗡𝗗 /MẮT (120 PHÚT)
📋 Nội dung:
- Tăng người xem Livestream trên Youtube
- Số lượng tăng dần dần từ
- Thời lượng xem: 120 Phút
- Có thể chồng đơn
🕐 Thời gian nhận đơn: Ngay lập tức
⚠️ Lưu ý:
- Trong quá trình Livestream nếu tắt live thì đơn đã hoàn thành
- Mở công khai video, không giới hạn đối tượng, quốc gia, khu vực
ĐỂ TRÁNH LỖI VUI LÒNG LIÊN HỆ AD TRƯỚC MỖI PHIÊN LIVE

Youtube Giờ Xem

112 ⏰ Youtube Watch Time - Sever 1 896,000 ₫ 1 000 1 000 000
💲 Giá : 𝟖𝟔𝟗.𝟎𝟎𝟎 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬𝟬𝗵 𝘅𝗲𝗺
📋 Nội dung:
- Nguồn từ nhiều quốc gia
🕐 Thời gian hoàn thành: 5-7 ngày, không thể hủy giữa chừng

⚠️ Lưu ý:
- Thời lượng video > 60 phút (Không đặt cho video < 60 phút)
- Không đặt video ở chế độ riêng tư
- Thời gian xem sẽ mất 3 ngày để cập nhật số liệu phân tích. Vui lòng không phàn nàn trước 3 ngày. Chỉ khiếu nại sau ngày thứ 4 với ảnh chụp màn hình phân tích video/kênh trước và sau của bạn.
***Chúng tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào rằng thời gian xem của chúng tôi sẽ đủ điều kiện để kiếm tiền, vì bật kiếm tiền còn phục thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.
215 ⏰ Youtube Watch Time - Sever 2 792,000 ₫ 200 1 000 000
💲 Giá: 𝟳𝟵𝟮.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝟭𝟬𝟬𝟬𝗵 𝘅𝗲𝗺
📋 Nội dung:
- Nguồn từ nhiều quốc gia
🕐 Thời gian hoàn thành: 3-5 ngày (đơn vị 100h), không thể hủy giữa chừng

⚠️ Lưu ý:
- Thời lượng video > 60 phút (Không đặt cho video < 60 phút)
- Không đặt video ở chế độ riêng tư
- Thời gian xem sẽ mất 3 ngày để cập nhật số liệu phân tích. Vui lòng không phàn nàn trước 3 ngày. Chỉ khiếu nại sau ngày thứ 4 với ảnh chụp màn hình phân tích video/kênh trước và sau của bạn.
***Chúng tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào rằng thời gian xem của chúng tôi sẽ đủ điều kiện để kiếm tiền, vì bật kiếm tiền còn phục thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.

Google Maps Review (Tạm đóng) Google Maps Review (Tạm đóng)

99 📌 Đánh giá 5 sao ⭐⭐⭐⭐⭐ 5,000,000 ₫ 7 7
💲 Giá: 𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/Đánh giá
📋 Nội dung:
- Tăng uy tín cho địa điểm trên Google, cải thiện thứ hạng SEO
- Nick đánh giá tốt, nguồn Việt
- Hiện đánh giá, không ảo
🕐 Thời gian bắt đầu chậm
⚠️ Lưu ý:
- Mỗi đánh giá là 1 hàng và không quá 50 ký tự. Hệ thống sẽ tự động cập nhật giá tiền.

Google Maps - Tạo Maps (Tạm đóng) Google Maps - Tạo Maps (Tạm đóng)

131 📌 Tạo Google Maps mới - chính chủ 800,000 ₫ 1 1
TẠO ĐỊA ĐIỂM GOOGLE MAPS CÓ XÁC MINH
💲 Giá: 𝟴𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗/𝗠𝗔𝗣𝗦
📋 Nội dung:
- Tạo maps cho cửa hàng, doanh nghiệp trên hệ thống Google Maps
- Hiển thị công khai
- Bảo hành chỉnh sửa thông tin và cập nhật hình ảnh miễn phí trong 30 ngày
----
⚠️ Lưu ý:
- Mục link các bạn nhập Link Facebook liên hệ hoặc SĐT Zalo liên hệ, để đội ngũ TRAPBEE có thể hướng dẫn tạo Google Maps theo yêu cầu của bạn

Discount 25% - Đại Lý Discount 25% - Đại Lý

114 📌 Chính Sách Đại Lý 600,000 ₫ 1 1
📌Đối tượng:
- Những khách hàng muốn hợp tác kinh doanh
- Xây dựng website kiếm tiền
📌Quyền lợi
- Giảm 𝟮𝟱% tất cả các dịch vụ đơn tại TRAPBEE
- Giảm 𝟭𝟬% các dịch vụ Gói combo/sỉ
- Nhiều ưu đãi hấp dẫn vào các dịp lễ - tết
📌Phần thưởng
- Doanh thu Bậc 1 - Đại lý bạc: + 1% chiết khấu
- Doanh thu Bậc 2 - Đại lý vàng: + 3% chiết khấu
- Doanh thu Bậc 3 - Đại lý bạch kim: + 6% chiết khấu
- Doanh thu Bậc 4 - Đại lý kim cương: + 10% chiết khấu
📌Hỗ trợ
- Thường xuyên ra các chương trình khuyến mãi theo các dịp trong năm để các đại lý có được giá vốn tốn nhất.
- Tặng tiền mặt/chiết khấu - khi Đại lý có các hoạt động truyền thông nổi bật
- Hướng dẫn cài đặt - setup dịch vụ - sử dụng web
- Admin hỗ trợ trực tiếp qua group zalo 24/24
📌 Phí duy trì sever hàng tháng: 600.000đ (Phí này chỉ là phí bảo trì dịch vụ, máy móc, phần mềm để TRAPBEE có thể giúp bạn kinh doanh hiệu quả trong lĩnh vực này, ngoài ra TRAPBEE không thu thêm bất kì khoản phí gì khác)
----
Dành cho bạn nào muốn mở TRANG WEB để tự kinh doanh riêng và làm thương hiệu cá nhân.
TRAPBEE hỗ trợ trích nguồn Website chính để tạo Website con cho bạn với hình thức, và chức năng như Website TRAPBEE (chi phí làm web 1.500.000đ). Hướng dẫn bạn sử dụng và cài đặt thông số để bạn có thể kinh doanh tốt nhất.
***Đại lý không muốn mở Web con thì không cần làm web, chỉ cần đóng phí duy trì sever mỗi tháng.
📌Phần Link bạn để SĐT ZALO liên hệ để TRAPBEE gửi xác nhận